Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (3/3/1949 - 3/3/2024):

Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân

(LĐTĐ) Với sứ mệnh “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, trải qua chặng đường 75 năm (3/3/1949 - 3/3/2024) phát triển, ngành Tuyên giáo Thủ đô không ngừng đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và tạo động lực xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Quận Hoàng Mai: Chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng nâng cao Huyện Quốc Oai cần nâng cao chất lượng hệ thống y tế, giáo dục Khoảng 85% người dân Hà Nội được quản lý sức khỏe

Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, chỉ hơn một tháng sau sự kiện vĩ đại đó, ngày 17/3/1930, Đảng bộ Thành phố Hà Nội được thành lập.

Thực hiện chủ trương của Xứ ủy Bắc kỳ, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Đội tuyên truyền xung phong gồm các đồng chí: Lê Đình Tuyển, Đinh Xuân Nhạ, Giang Đức Cường. Đội đã cùng với một số đảng viên là người của Hà Đông - Sơn Tây gồm: Bùi Doãn Chân, Lều Thọ Nam, Hoàng Văn Năng… tích cực tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng trong các tầng lớp nhân dân, tập hợp quần chúng vào các đoàn thể, ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, mở rộng và phát triển cơ sở cách mạng không chỉ ở Hà Nội mà còn ở cả một số vùng của Hà Đông và Sơn Tây. Đây chính là tổ chức tiền thân của Ban Tuyên huấn Thành ủy sau này.

Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản chủ trì gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024.

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau thành công của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên truyền ở 3 đảng bộ Hà Nội, Hà Đông và Sơn Tây là vận động nhân dân bảo vệ chính quyền non trẻ, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

Ngày 3/3/1949, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TUHN tách Ban Tuyên huấn ra khỏi Ban Đảng vụ - đánh dấu sự ra đời của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội.

Nhiệm vụ chủ yếu của các Ban Tuyên huấn Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây những năm 1949 - 1954 là tập trung tăng cường huấn luyện lập trường tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; tham gia gây dựng cơ sở cách mạng. Đồng thời, tuyên truyền tin chiến thắng trên các chiến trường, khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, giải phóng Thủ đô. Từ đó, ngày 3/3/1949 đi vào lịch sử, đánh dấu sự ra đời của cơ quan Tuyên huấn, nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Trong 75 năm qua, với sứ mệnh “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành Tuyên giáo Thủ đô luôn giữ vị trí trọng yếu, trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố không ngừng được đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo và sự sắc bén, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước. Đặc biệt, kể từ dấu mốc Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô như “những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, luôn phát huy vai trò xung kích và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới việc tổ chức, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hệ thống Tuyên giáo Thủ đô kịp thời nắm bắt tình hình dư luận về các vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn cũng như các vấn đề đột xuất phát sinh trên địa bàn thành phố; xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; đấu tranh, đẩy lùi mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần mang lại sự bình yên cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Nhìn lại 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Tuyên giáo thành phố Hà Nội tự hào đã có những đóng góp vào thành tích chung của Thủ đô và đất nước. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Thành phố trao tặng.

Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân
Ngành Tuyên giáo thành phố Hà Nội góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Năm 2024 được xác định là giai đoạn “tăng tốc” để bước vào năm 2025 - năm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm vụ của Thành phố cũng như của ngành Tuyên giáo rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo,...

Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô trong số báo Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, cùng với triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung triển khai tốt một số nội dung trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các văn bản chỉ đạo có tính chiến lược của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của Thành phố,...; tích cực góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những định hướng của Thành phố thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng thời, tham mưu tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô gắn với đẩy mạnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24 ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ triển khai Dự án đầu tư đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và các dự án trọng điểm của Thành phố.

Tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, hoạt động chống phá, gây chia rẽ của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu, dự báo tình hình, định hướng tư tưởng dư luận xã hội, tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, sở, ngành trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Thành ủy về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường,...; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, nhất là với thế hệ trẻ. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm chính trị. Tham mưu, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện cũng như tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực: Khoa giáo; Báo chí - xuất bản; Văn hóa - văn nghệ; Giáo dục lý luận chính trị; Nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng,...

Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2023.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024, trọng tâm là kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tích cực chuẩn bị các nội dung để tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tổng kết các chương trình công tác thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như tham gia xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đặc biệt, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo; chủ động phát hiện và khai thác các “điều kiện”, “nhân tố” mới để tăng tính hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thông tin, tuyên truyền, vận động, đảm bảo kịp thời, đúng thời điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động của công tác Tuyên giáo; thực hiện nghiêm túc những quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đăng tải hình ảnh và tuân thủ kỷ luật phát ngôn, nhất là trên mạng xã hội.

Với truyền thống và kinh nghiệm qua 75 năm rèn luyện, trưởng thành, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, nắm vững thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

(LĐTĐ) Với sự tự tin, hình thức đẹp và nội dung ý tưởng tốt, 30 thí sinh đến từ 19 Công đoàn cơ sở khối trường học, 3 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và 6 Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã xuất sắc vượt qua những thí sinh còn lại để được Ban Tổ chức lựa chọn vào vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024.
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ NNPTNT), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hòa tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Một góc Thành Vinh rực rỡ sắc giáng hương

Một góc Thành Vinh rực rỡ sắc giáng hương

(LĐTĐ) Hàng giáng hương xanh mướt, nở hoa vàng rực rỡ chạy dọc kênh Bắc (thành phố Vinh) trong những ngày tháng Tư tạo cho nhiều người sự yêu thích, ngắm nhìn và lưu giữ lại những hình ảnh đẹp
Bộ Tư pháp: Bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Bộ Tư pháp: Bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Trong quý 1/2024, Bộ Tư pháp đã bảo đảm tiến độ trình Quốc hội đúng thời hạn các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền như dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.
Đổi thay ở Kim Sơn

Đổi thay ở Kim Sơn

(LĐTĐ) Về với Kim Sơn những ngày này, người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng trước một diện mạo nông thôn hoàn toàn mới. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống tinh thần ngày càng được nâng cao, người dân phấn khởi khi quê hương đã trở thành một miền quê đáng sống, vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thị xã Sơn Tây.
Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị phạt ra sao?

Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị phạt ra sao?

(LĐTĐ) Tình trạng người tham gia giao thông vi phạm không đội mũ bảo hiểm không phải mới, nhưng thời điểm nào xuất hiện trên truyền thông cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Thực tế, đội mũ bảo hiểm là quy định bắt buộc đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe máy điện, nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến đường của Thủ đô, tình trạng người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra.

Tin khác

Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển nghề, làng nghề

Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển nghề, làng nghề

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao bằng công nhận danh hiệu làng nghề, chứng nhận sản phẩm OCOP cấp Thành phố năm 2023.
Quận Tây Hồ nhiều khởi sắc trong triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Quận Tây Hồ nhiều khởi sắc trong triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Huyện Mỹ Đức hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024

Huyện Mỹ Đức hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024

(LĐTĐ) Qua triển khai các bước theo quy định, đúng trình tự, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân trong năm 2024 với 189 công dân.
Sẵn sàng cho Lễ hội Bình Đà, Thanh Oai

Sẵn sàng cho Lễ hội Bình Đà, Thanh Oai

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để Lễ hội Bình Đà được diễn ra trang trọng, thuận lợi, thành công, hiệu quả, an toàn; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân địa phương cũng như du khách thập phương đến với lễ hội.
Tập trung giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh và nhiều dự án quan trọng ở quận Hoàng Mai

Tập trung giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh và nhiều dự án quan trọng ở quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Chiều 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa 4 đã tổ chức hội nghị lần thứ 17 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I; phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.
Quận Tây Hồ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội văn minh

Quận Tây Hồ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội văn minh

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy các giá trị di sản, truyền thống văn hóa, xây dựng người Tây Hồ hiện đại, thanh lịch, văn minh.
Sơn Tây: Lan tỏa sâu rộng ý nghĩa Cuộc thi viết chính luận lần thứ tư

Sơn Tây: Lan tỏa sâu rộng ý nghĩa Cuộc thi viết chính luận lần thứ tư

(LĐTĐ) Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 do Thị ủy Sơn Tây phát động tiếp tục khẳng định ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay trên địa bàn thị xã.
Tuổi trẻ Thủ đô ủng hộ Quỹ vì biển, đảo Việt Nam

Tuổi trẻ Thủ đô ủng hộ Quỹ vì biển, đảo Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 10/4, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội thu ủng hộ nguồn lực thực hiện các công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng và Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2024.
Người thầm lặng chữa lành những con đường

Người thầm lặng chữa lành những con đường

Suốt nhiều năm nay, cứ gặp đoạn đường nào bị hỏng là Phạm Văn Hiếu trú tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín (Hà Nội) lại thầm lặng đi tìm mua hoặc xin nguyên liệu về để vá lại. Anh tâm niệm rằng “cho đi là sẽ còn mãi”, những việc làm của mình dù nhỏ bé nhưng thiết thực, giúp người tham gia giao thông đi lại được an toàn.
17 phường của quận Đống Đa sau sắp xếp đơn vị hành chính

17 phường của quận Đống Đa sau sắp xếp đơn vị hành chính

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Đống Đa khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng của quận. Trong đó có Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 của quận Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động