M
10:05 | 06/04/2018

Phúc Thọ:

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh

Thời gian qua, công tác quân sự, quốc phòng luôn được Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP – AN), phòng không nhân dân. Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

tin nhap 20180405165505 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự tổng kết 15 năm hoạt động Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ
tin nhap 20180405165505 Tổ chức triển khai giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018
tin nhap 20180405165505 Việt Nam, Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ quốc phòng

Quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Giáo dục QP - AN, năm 2017, Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện Phúc Thọ đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các ban, ngành, đơn vị cơ sở triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh trên địa bàn.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện luôn chủ động tham mưu với UBND huyện kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện; đồng thời ban hành quy chế hoạt động sát với chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên. Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện cũng đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP - AN, thường xuyên kiện toàn các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sát với điều kiện thực tế địa phương, cơ sở.

tin nhap 20180405165505

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Vân Phúc huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ. Ảnh T.V

Bên cạnh đó, với đặc thù là huyện nông nghiệp, đang trong quá trình đô thị hóa, trình độ dân trí không đồng đều nên huyện Phúc Thọ đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục QP - AN cho toàn dân. Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện luôn chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở tuyên truyền công tác giáo dục QP-AN với những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú: thông qua các sự kiện chính trị của đất nước, của Thủ đô, đặc biệt là thông qua công tác trực SSCĐ, huấn luyện, ngày hội giao quân, diễn tập chiến đấu phòng thủ…

Năm 2017, Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 29 lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho trên 1.300 đồng chí thuộc đối tượng 4; trong đó huyện 3 lớp, xã, thị trấn 26 lớp. Thông qua công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng nhằm nâng cao nhân thức cho các đối tượng ở địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Công tác giáo dục QP - AN cho học sinh trên địa bàn huyện cũng đã được thực hiện đồng bộ, gắn học lý thuyết với thực hành tốt. Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục QP - AN cho các trường THPT trên địa bàn huyện. Hàng năm, có 100% học sinh hoàn thành môn giáo dục QP - AN, trong đó có trên 84% đạt khá, giỏi. Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với các trường tăng cường kiểm tra hiệu chỉnh, cải tiến, sửa chữa súng hoán cải, các bộ bắn Lare-tec, bộ tranh mô hình và các loại vật chất khác phục vụ công tác giáo dục, học tập môn giáo dục QP - AN cho học sinh.

tin nhap 20180405165505

Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn cho lực lượng dân quân phòng không, công binh, phòng hóa

Ban CHQS huyện đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng ta về công tác QP - AN hiện nay, nhất là công tác đối ngoại quân sự. Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện phối hợp với Nhà trường đưa một số nội dung về “Đường lối, quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại quân sự” vào nội dung chương trình giáo dục cho học sinh của nước bạn Lào. Thông qua đó, giúp các học sinh có thái độ nhận thức và xác định đúng đắn nghĩa vụ, trách nhiệm bản thân khi tham gia vào các hoạt động về công tác QP - AN ở nhà trường, địa phương…

Trong công tác phòng không nhân dân (PKND), năm 2017, huyện Phúc Thọ đã quán triệt và triển khai có hiệu quả. Ban chỉ đạo công tác PKND huyện được thành lập và kiện toàn; tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ phòng không nhân dân theo kế hoạch đề ra; chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập của lực lượng PKND từng bước được nâng cao; công tác quản lý nhà nước về vùng trời được tổ chức chặt chẽ, từ đó góp phần tăng cường sức mạnh bảo vệ khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc.

Năm 2017, Ban CHQS huyện tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã Trạch Mỹ Lộc, Tích Giang, Thọ Lộc, Thanh Đa và Liên Hiệp tổ chức luyện tập và diễn tập vận hành cơ chế, chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; thực hành đánh địch tiến công hỏa lực. Các xã đã làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng phòng không nhân dân, tổ chức luyện tập, diễn tập chặt chẽ sát với thực tế chiến đấu, xử lý linh hoạt các tình huống và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Qua diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức, phương pháp tổ chức điều hành và công tác chỉ đạo phòng không nhân dân khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; tổ chức sơ tán, ngụy trang, nghi binh, thông báo, báo động phòng không, đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn, khắc phục hậu quả sau từng trận đánh và bổ sung, hoàn thiện các văn kiện phòng không nhân dân sát với tình hình thực tế tại địa phương đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ sẵn sàng chiến đấu phòng thủ và xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Thời gian qua, công tác giáo dục QP - AN và phòng không nhân dân đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Phúc Thọ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nguồn :