M
15:02 | 18/01/2018

Nâng cao chất lượng các văn phòng cấp ủy

Sáng 17/1, Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự và chủ trì hội nghị.

tin nhap 20180118090016 Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ dự án Luật hành chính công
tin nhap 20180118090016 Thẩm định 59 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Theo báo cáo, năm 2017, với khối lượng công việc lớn lại phải thực hiện trong thời gian ngắn, song hệ thống văn phòng cấp ủy Đảng bộ Thành phố đã có nhiều cố gắng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cấp ủy các cấp.

tin nhap 20180118090016
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017 cho các tập thể.

Nổi bật là, hệ thống văn phòng cấp ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện tốt 8 Chương trình công tác của Thành ủy; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và cấp ủy các cấp, trong đó sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020”, được Bộ Chính trị đánh giá cao.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bên cạnh việc biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2017, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, đề nghị hệ thống văn phòng cấp ủy cần chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là việc tham mưu một số văn bản chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo yêu cầu về tiến độ; chế độ thông tin báo cáo đặc biệt là các vấn đề nóng phát sinh về an ninh trật tự đôi lúc còn chưa được thực hiện kịp thời; cải cách hành chính gắn với triển khai ứng dụng công nghệ tin hiệu quả còn chưa cao; công tác tiếp dân, việc tham mưu cho cấp ủy xử lý đơn thư ở một số đơn vị còn chậm, chưa dứt điểm để kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong năm 2018, hệ thống văn phòng cấp ủy cần tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định; tổ chức thực hiện nền nếp, khoa học, có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc của hệ thống văn phòng cấp ủy theo hướng khoa học, đẩy mạnh kế hoạch hóa, quy trình hóa, quy chế hóa, tiêu chuẩn hóa, tin học hóa trong tất cả các khâu.

Trong năm 2018, tập trung thực hiện số hóa hệ thống tài liệu lưu trữ của Đảng bộ Thành phố; nâng cấp hệ thống thiết bị giao ban trực tuyến từ Thành phố đến xã, phường, thị trấn, thí điểm vận hành cơ quan văn phòng điện tử. Đặc biệt, lưu ý hệ thống văn phòng cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ văn phòng cấp ủy theo vị trí việc làm, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 (khóa XI) của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII).

“Ở những nơi có điều kiện cả về cơ sở vật chất và nhân lực, cấp ủy cần chỉ đạo và văn phòng chủ động đăng ký để văn phòng quận, huyện, thị ủy sẽ phục vụ chung các Ban Đảng, hoặc hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng UBND, HĐND. Nếu làm được chắc chắn sẽ tiết kiệm được cơ sở vật chất, về kinh phí hoạt động. Đồng thời, tăng cường kỷ cương công vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Gương mẫu thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị hành chính và nơi công cộng để xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy: trung thực, tận tâm, trách nhiệm”.- Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

A.Tùng- T.Toàn

Nguồn :