M
13:39 | 29/12/2018

Năm 2019, tập trung tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến cho người dân

(LĐTĐ) Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019 mà Sở Tư pháp Hà Nội đang dự thảo trình UBND Thành phố Hà Nội.  

nam 2019 tap trung tuyen truyen dich vu cong truc tuyen cho nguoi dan Hà Nội đã có 689 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
nam 2019 tap trung tuyen truyen dich vu cong truc tuyen cho nguoi dan Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
nam 2019 tap trung tuyen truyen dich vu cong truc tuyen cho nguoi dan Dịch vụ công trực tuyến: Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại

Trong dự thảo Kế hoạch cũng đưa ra trong năm 2019 nội dung tuyên truyền là tập trung phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, XIV thông qua.

nam 2019 tap trung tuyen truyen dich vu cong truc tuyen cho nguoi dan
Người dân địa bàn huyện Gia Lâm sử dụng dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: PV)

Cụ thể như: Hiến pháp, Luật Thủ đô, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Quốc phòng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đặc xá, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt...

Và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và Thành phố; phổ biến các văn bản pháp luật mới sẽ được Quốc hội thông qua năm 2019; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố,…

Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2019 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp...;

Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội...

Tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp.

H. Phong

Nguồn :