M
12:11 | 08/11/2018

Năm 2019, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 60-62%

(LĐTĐ) Sáng nay (8/11), với 447/450 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,16%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.  

nam 2019 phan dau ty le lao dong qua dao tao dat tu 60 62 Đảm bảo tiền lương phù hợp với tăng trưởng kinh tế
nam 2019 phan dau ty le lao dong qua dao tao dat tu 60 62 [Infographics] WB dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,8% năm 2018
nam 2019 phan dau ty le lao dong qua dao tao dat tu 60 62 Tiếp tục xử lý những điểm nghẽn trong nền kinh tế
nam 2019 phan dau ty le lao dong qua dao tao dat tu 60 62
Nhà Quốc hội, nơi sáng nay (8/11) các ĐB đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (ảnh L.Hà)

Theo đó, 12 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019 được đề ra như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24-24,5%; Số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019, Quốc hội cơ bản tán thành nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị trong các báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát chuyên đề. Quốc hội đề nghị các cơ quan thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

nam 2019 phan dau ty le lao dong qua dao tao dat tu 60 62
Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết (ảnh TTXVN)

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu các Chính phủ và các cơ quan tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để chủ động có đối sách phù hợp và kịp thời; Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách; Quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường; Chủ động trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Cạnh đó, phải quan tâm đến bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân; Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và quản lý hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế; Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; Bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc thiểu số; thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh để bảo vệ đất nước...

H.Phạm

Nguồn :