M
14:34 | 11/09/2018

Muốn hưởng chế độ BHXH 1 lần, cần những thủ tục gì?

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Thị Mai ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội hỏi: Tôi tham gia BHXH ở công ty cũ, vừa đúng 1 năm thì nghỉ việc. Tôi đã nhận trợ cấp BH thất nghiệp. Hiện, tôi đã đi làm ở đơn vị khác, và đơn vị mới lại làm sổ BHXH khác cho tôi, chứ không tiếp tục nhập thời gian tham gia vào sổ BHXH cũ. Tôi xin hỏi, trong trường hợp này, sổ BHXH cũ của tôi còn có giá trị không, hay sẽ theo giá trị của sổ mới. Trường hợp, nếu không tham gia BHXH nữa, muốn hưởng chế độ BHXH 1 lần, cần những điều kiện và thủ tục gì?

muon huong che do bhxh 1 lan can nhung thu tuc gi Đối tượng nào được xét hưởng BHXH 1 lần?
muon huong che do bhxh 1 lan can nhung thu tuc gi Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

- Vấn đề bạn hỏi, BHXH Việt Nam trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam như sau: “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BH thất nghiệp của các sổ BHXH vào sổ mới”. Vì vậy, bạn nộp tất cả các sổ BHXH cho đơn vị đang tham gia BHXH để làm thủ tục gửi cơ quan BHXH thực hiện gộp sổ BHXH, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BH thất nghiệp của các sổ BHXH vào sổ mới.

Về thủ tục hưởng chế độ BHXH 1 lần, BHXH Việt Nam cho biết: Thủ tục hưởng chế độ BHXH 1 lần cần những hồ sơ sau: Sổ BHXH; quyết định nghỉ việc; đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần (Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần (mẫu số 14-HSB). Vì vậy, muốn hưởng BHXH 1 lần, người tham gia cần chốt sổ, mới làm được thủ tục hưởng chế độ BHXH 1 lần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015: Điều 8 về BHXH 1 lần, người lao động có yêu cầu thì được hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH. Khi đầy đủ thủ tục, bạn nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần tại cơ quan BHXH quận/huyện hoặc cơ quan BHXH tỉnh (trong trường hợp BHXH tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng BHXH 1 lần) tại nơi cư trú, nghĩa là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi có sổ tạm trú.

BD

Nguồn :