M
20:06 | 28/11/2019

Mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non trường công lập

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được câu hỏi của chị Đặng Thị Lệ Quyên (Vân Côn, Hoài Đức): Hiện tôi là giáo viên của một trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vậy tôi muốn hỏi mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non trường công lập là bao nhiêu?

muc phu cap uu dai doi voi giao vien mam non truong cong lap Phụ cấp, trợ cấp đối với giáo viên dạy học tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
muc phu cap uu dai doi voi giao vien mam non truong cong lap Giáo viên nghỉ hè có được hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức?

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Loan (Văn phòng Luật sư DLS), trả lời như sau:

muc phu cap uu dai doi voi giao vien mam non truong cong lap
Ảnh minh Họa (P.T)

Tại mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện quyết định 244/2005/QĐ-TTG về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định:

1. Đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh),áp dụng mức phụ cấp 25% .

2. Đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, áp dụng mức phụ cấp 30%.

3. Đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, áp dụng mức phụ cấp 35%.

4. Đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, ,áp dụng mức phụ cấp 40%.

5. Đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, áp dụng mức phụ cấp 45%.

6. Đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, áp dụng mức phụ cấp 50% .

Như vậy, với việc đang công tác tại trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, chị sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi là 35%.

Lê Thắm

Nguồn :