M
15:40 | 20/05/2019

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên

Một nhiệm kỳ với nhiều thành công

(LĐTĐ) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Phú Xuyên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.  

mot nhiem ky voi nhieu thanh cong Huyện Phú Xuyên: Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động
mot nhiem ky voi nhieu thanh cong Bông hoa đẹp trong phong trào phụ nữ cơ sở
mot nhiem ky voi nhieu thanh cong Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp trong huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả. Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo 5 nội dung của cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Do đó, toàn huyện có 78% số làng, tiểu khu đạt làng, tiểu khu văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan đơn vị văn hóa. MTTQ từ huyện đến các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã có nhiều hoạt động, nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, vận động để nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác dồn điền, đổi thửa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đến nay, toàn huyện đã có 20 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dân đóng đã góp trên 200 tỷ đồng và 45.000 ngày công lao động; hiến 6.558 m2 đất để xây dựng hạ tầng nông thôn.

mot nhiem ky voi nhieu thanh cong
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Xuyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Cũng trong nhiệm kỳ qua, MTTQ, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia ủng hộ quỹ Vì người nghèo, các quý nhân đạo từ thiện; chăm lo đến người nghèo đối tượng chính sách và các đối tượng khó khăn, hỗ trợ vốn hộ nghèo phát triển sản xuất, học sinh nghèo; tặng quà cho hộ nghèo các ngày lễ tết…

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp trong huyện đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác giám sát, tăng cường hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Kế thừa, phát huy kết quả, thành tích và kinh nghiệm công tác Mặt trận của nhiệm kỳ qua; Đại hội đại biểu MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 chương trình công tác.

Trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng, tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 63 thành viên. Tại phiên họp hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã nhất trí hiệp thương cử ra 5 người là Uỷ viên Ban Thường trực. Ông Nguyễn Mạnh Huy – Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ xã Phượng Dực, được hiệp thương thống nhất cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVIII.

T.X

Nguồn :