M
07:38 | 07/07/2018

Mặt trận cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân

Các cấp Mặt trận cần nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân; phát huy dân chủ, chủ động phối hợp giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở.

mat tran can lang nghe tam tu nguyen vong cua cac tang lop nhan dan Đảng, Nhà nước, Mặt trận luôn nhớ ơn các gia đình chính sách
mat tran can lang nghe tam tu nguyen vong cua cac tang lop nhan dan Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa' đến với gia đình chính sách tỉnh Vĩnh Phúc
mat tran can lang nghe tam tu nguyen vong cua cac tang lop nhan dan Hỗ trợ đồng bào 2 tỉnh Lai Châu và Hà Giang, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng

Đó là một trong những kết luận của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị lần thứ 14 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam diễn ra ngày 5/7 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

mat tran can lang nghe tam tu nguyen vong cua cac tang lop nhan dan
Hội nghị lần thứ 14 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Theo đó, kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp Mặt trận trong 6 tháng cuối năm cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, để nhân dân tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước, cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của một số phần tử chống đối Đảng, Nhà nước, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động, gây rối làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và đất nước.

Bên cạnh đó cần nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân. Phát huy dân chủ, chủ động phối hợp giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Mặt trận các cấp cần triển khai hiệu quả hơn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, cần tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, giám sát, phản biện xã hội, đổi mới cách làm, tăng cường đối thoại chú trọng hiệu quả của sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận và sự tham gia của người dân, kịp thời báo cáo cho tổ chức Đảng các thông tin đầy đủ, khách quan, không né tránh.

mat tran can lang nghe tam tu nguyen vong cua cac tang lop nhan dan
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, cần bám sát Chỉ thị 17 của Ban Bí thư ngày 4/1/2018 để chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, đặc biệt quan tâm việc đổi mới nội dung, tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới. Tổ chức thực hiện hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Viêt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9. Chú trọng việc thực hiện các Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam và chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII, ngày 5/7 tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2018; Đề cương báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (2019-2024); Tờ trình dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi).

Tại hội nghị, đã có 15 ý kiến phát biểu trực tiếp và 40 ý kiến góp ý bằng văn bản của các vị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch vào các dự thảo: Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Tờ trình về dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi) và Báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân 6 tháng đầu năm 2018.

Các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch đã phân tích, kiến nghị về những giải pháp nhằm phát huy vị thế của MTTQ Việt Nam và vai trò của người dân ở địa bàn khu dân cư. Theo đó, các ý kiến đề nghị Mặt trận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tuyên truyền miệng nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là sau một số vụ việc tụ tập đông người phản đối Dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. Đồng thời, MTTQ Việt Nam cần cùng với Đảng và Nhà nước tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nguồn :