M
14:02 | 05/05/2018

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các - Mác (5/5/1818 - 5/5/2018):

Mãi soi đường cho nhân loại tiến bộ đi tới tương lai tốt đẹp hơn

Hôm nay, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới long trọng kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của Các - Mác (Karl Marx) ( (5/5/1818 - 5/5/2018) - nhà tư tưởng vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

mai soi duong cho nhan loai tien bo di toi tuong lai tot dep hon Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng "đời sống mới"
mai soi duong cho nhan loai tien bo di toi tuong lai tot dep hon Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
mai soi duong cho nhan loai tien bo di toi tuong lai tot dep hon
Các - Mác (5/5/1818 - 14/3/1883)

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các- Mác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết: "Tư tưởng vĩ đại của Các - Mác với cách mạng Việt Nam", trong đó nhấn mạnh: “Đến nay, Các - Mác vẫn được coi là người có ảnh hưởng nhất, những nguyên lý cơ bản do những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đề ra, mà nền tảng là thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, vẫn mãi mãi soi đường cho nhân loại tiến bộ đi tới tương lai tốt đẹp hơn”.

Còn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng đã có bài viết: “Di sản tư tưởng của Các - Mác trong thời đại ngày nay”.

Bài viết nhấn mạnh: “Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Các - Mác là dịp để chúng ta bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn vinh và tri ân một con người đã cống hiến cả cuộc đời cho một xã hội mà ở đó "sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người". Ðây cũng là dịp để một lần nữa chúng ta nhìn nhận lại giá trị những di sản tư tưởng của Ông, phương pháp vận dụng những di sản ấy vào hoạt động của mỗi đảng, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc trong sự phân cực, đa phương, đa chiều, đầy biến động của thế giới hiện nay. Đồng thời, đấu tranh, phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái, phủ định giá trị, sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và công lao, cống hiến vĩ đại của Các - Mác đối với nhân loại, để cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp”.

Song Thu (Tổng hợp)

Nguồn :