M
09:16 | 04/06/2019

Kịp thời giải quyết bức xúc nảy sinh trong quan hệ lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh từ đầu năm đến nay, 3 LĐLĐ tỉnh, thành phố đã tích cực chủ động phối hợp tổ chức đối thoại theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, qua đó giải quyết kịp thời bức xúc nảy sinh trong quan hệ lao động cũng như tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định việc làm, thu nhập, đời sống người lao động.  

kip thoi giai quyet buc xuc nay sinh trong quan he lao dong Tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài hòa
kip thoi giai quyet buc xuc nay sinh trong quan he lao dong Nhiều hoạt động hiệu quả trong tháng 2 năm 2019
kip thoi giai quyet buc xuc nay sinh trong quan he lao dong Nỗ lực ổn định quan hệ lao động

Trong đó, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất, phối hợp tổ chức 58 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động với CNLĐ. Riêng LĐLĐ Tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với sự tham gia của hơn 300 đại biểu, tổng hợp 26 nhóm kiến nghị liên quan đến việc thực thi pháp luật lao động kiến nghị với Quốc hội. Toàn Tỉnh có 45 doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) lần đầu; có 22,8% số bản TƯLĐTT đạt loại A.

LĐLĐ thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định của Nghị định số 149/2018/NĐ-CP... nhằm giải quyết những kiến nghị chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thành phố có 29 bản TƯLĐTT được ký kết, trong đó 11 bản ký mới, 18 bản ký lại. LĐLĐ Thành phố Hải Phòng cũng chỉ đạo Công đoàn Khu Kinh tế xây dựng và ký TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp điện tử, liên doanh với Hàn Quốc gồm 15 đơn vị tại KCN Tràng Duệ.

kip thoi giai quyet buc xuc nay sinh trong quan he lao dong
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối thoại với CNLĐ năm 2019

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã chủ động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ sở thực hiện việc đối thoại định kỳ và tham mưu, phối với UBND Thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với CNLĐ Thủ đô. Tại buổi đối thoại, có 639 kiến nghị của CNLĐ tập trung vào 06 nhóm nội dung gửi tới lãnh đạo Thành phố đồng thời Chủ tịch UBND Thành phố đã trực tiếp trả lời 20 kiến nghị với 05 nhóm nội dung của CNLĐ và yêu cầu các Sở, ban, ngành tiếp thu ý kiến của CNLĐ, doanh nghiệp và nhanh chóng giải quyết ngay những kiến nghị của CNLĐ. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 40,86% CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức đối thoại... Ngoài ra LĐLĐ Thành phố Hà Nội còn chỉ đạo Công đoàn các cấp xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát tổ chức thực hiện TƯLĐTT tại doanh nghiệp và đã có hơn 60% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết TƯLĐTT.

Trong thời gian tới, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo với CNLĐ; giữa người sử dụng lao động - Công đoàn - người lao động theo Nghị định số 149/NĐ-CP của Chính phủ nhằm kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của CNLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phạm Diệp

Nguồn :