M
09:54 | 12/01/2019

Kinh tế huyện Gia Lâm tăng trưởng cao, đúng định hướng

(LĐTĐ) Trong năm 2018, kinh tế của huyện Gia Lâm tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng cao, đúng định hướng. Đây là đánh giá được nêu tại hội nghị lần thứ 15, BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa được tổ chức mới đây.  

kinh te huyen gia lam tang truong cao dung dinh huong LĐLĐ huyện Gia Lâm đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố
kinh te huyen gia lam tang truong cao dung dinh huong Truyền thông tầm soát phát hiện sớm ung thư cho 300 nữ CNVCLĐ
kinh te huyen gia lam tang truong cao dung dinh huong HĐND huyện Gia Lâm: 52 buổi tiếp công dân năm 2018

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm cùng các đồng chí thường trực huyện ủy Gia Lâm nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019 và triển khai một số nội dung chương trình công tác của Huyện ủy.

kinh te huyen gia lam tang truong cao dung dinh huong
Bí thư huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Huy Việt phát biểu hội nghị

Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 của BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm cho thấy, trong năm 2018, kinh tế của Huyện tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng cao, đúng định hướng. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do Huyện quản lý tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.359,5 tỷ đồng, bằng 331,1% dự toán Thành phố và Huyện giao, tăng 245,5% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tốt. Đến nay, 20/20 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí Huyện nông thôn mới và đã hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận Huyện nông thôn mới. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây XDCB, GPMB và TNMT được quan tâm, đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, đạt kết quả cao; an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm, đảm bảo tốt; ANCT - TTATXH được đảm bảo.

Năm 2019, huyện Gia Lâm đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị đặc biệt, phấn đấu đến năm 2020 trở thành đơn vị hành chính cấp Quận. Bên cạnh đó, huyện sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng, đô thị, đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án, v.v…

kinh te huyen gia lam tang truong cao dung dinh huong
Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân điều hành phần thảo luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó huyện cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT - XH, ANQP năm 2019; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019"; thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; quan tâm phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, thực hiện tốt các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh, xã hội bức xúc; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đồng thời, đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy. Kết quả, 13 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao.

Phạm Diệp

Nguồn :