M
13:43 | 24/12/2018

HĐND huyện Gia Lâm: 52 buổi tiếp công dân năm 2018

(LĐTĐ) Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của HĐND huyện Gia Lâm, trong năm qua, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được HĐND huyện Gia Lâm thực hiện nghiêm túc.  

hdnd huyen gia lam 52 buoi tiep cong dan nam 2018 Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm sau kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố
hdnd huyen gia lam 52 buoi tiep cong dan nam 2018 HĐND huyện Gia Lâm: Phát huy tốt vai trò giám sát
hdnd huyen gia lam 52 buoi tiep cong dan nam 2018 MTTQ huyện Gia Lâm tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Cụ thể, đại biểu HĐND huyện đã thực hiện đúng quy định công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được thông báo công khai trên hệ thống Đài phát thanh huyện, xã, thị trấn để cử tri được biết và đến dự. Các đại biểu HĐND huyện tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, phản ánh, tổng hợp trung thực, khách quan các kiến nghị của cử tri và chuyển đến Thường trực HĐND để tổng hợp chuyển tới UBND và các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định.

Năm 2018, thường trực HĐND huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo, hướng dẫn các tổ đại biểu phối hợp với thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức để đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện đồng thời tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Quốc hội, HĐND Thành phố, qua đó tổng hợp đầy đủ 364 kiến nghị của cử tri trong huyện chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định của pháp luật.

hdnd huyen gia lam 52 buoi tiep cong dan nam 2018
Hội nghị đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm sau kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XV

Cùng đó, thường trực HĐND huyện, các Ban và tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện 52 buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện và các điểm tiếp công dân của xã, thị trấn nơi ứng cử. Thường trực HĐND và đại biểu HDND huyện cũng đã tiếp nhận, phân loại, chuyển các nội dung kiến nghị của công dân tới UBND huyện và các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định. Các vấn đề, nội dung kiến nghị của công dân được thường trực HĐND và đại biểu theo dõi, đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

Năm 2019, HĐND huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND huyện, tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri với huyện, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh, đúng quy định và thông báo kết quả kịp thời tới cử tri và nhân dân. Đồng thời trong năm 2019, HĐND huyện Gia Lâm cũng sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch đại biểu HĐND tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại trụ sở các xã, thi trấn theo đơn vị bầu cử; giám sát, đôn đốc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận của các cấp có hiệu lực thi hành.

Phạm Diệp

Nguồn :