M
11:21 | 20/07/2018

Cải cách chính sách BHXH:

Không để người cao tuổi nào bị bỏ rơi

Việt Nam hiện có trên 5 triệu người cao tuổi có độ tuổi trên 60 và dưới 80 (không thuộc hộ nghèo, không bị khuyết tật) không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng từ hỗ trợ của Nhà nước. Vì vậy, trong lần cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) lần này, Đảng, Nhà nước xác định: Mọi người cao tuổi đều có lương hưu, không để người cao tuổi nào bị bỏ rơi lại phía sau.

khong de nguoi cao tuoi nao bi bo roi Cải cách chính sách BHXH: Tiến tới mọi người cao tuổi đều có lương hưu
khong de nguoi cao tuoi nao bi bo roi BHXH Việt Nam quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 tới người lao động

Với mục tiêu tổng quát: Cải cách chính sách BHXH để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH, trong mục tiêu đến giai đoạn đến năm 2030, Đảng và Nhà nước đề ra mục tiêu: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

khong de nguoi cao tuoi nao bi bo roi
Cải cách chính sách BHXH tiến tới mọi người cao tuổi đều có lương hưu. Ảnh: Việt Lâm

Để đạt được mục tiêu trên, trong lần cải cách chính sách BHXH này, có 11 nội dung về chính sách BHXH sẽ được tập trung cải cách trong thời gian tới, trong đó nội dung đầu tiên là xây dựng hệ thống BHXH đa tầng. Cụ thể, theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách BHXH, hệ thống BHXH đa tầng đã được Đảng, Nhà nước xác định cụ thể, giúp người dân tiếp cận chính sách BHXH một cách toàn diện, đầy đủ các chế độ với mục tiêu: Tiến tới mọi người cao tuổi đều có lương hưu hoặc từ ngân sách Nhà nước, hoặc từ quỹ BHXH, không có người cao tuổi nào bị bỏ rơi lại phía sau.

Theo đó, sẽ thực hiện xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, trong đó đối với tầng thứ nhất là trợ cấp hưu trí xã hội: Ngân sách nhà nước cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu, hoặc BHXH hằng tháng. Có chính sách huy động các nguồn lực xã hội đóng thêm để các đối tượng này có mức hưởng cao hơn; điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách.

Đối với tầng BHXH cơ bản, bao gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện: BHXH bắt buộc (với các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản, thất nghiệp) dựa trên đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động.

BHXH (với các chế độ hưu trí, tử tuất hiện nay, từng bước mở rộng sang các chế độ khác) dựa trên đóng góp của người lao động không có quan hệ lao động; có sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách nhà nước cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để mở rộng diện bao phủ BHXH; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động đối với việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân. Mở rộng diện bao phủ BHXH theo lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu phù hợp từng thời kỳ.

Và tầng cuối cùng là BH hưu trí bổ sung là chế độ hưu trí tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn.

Phân tích rõ hơn về nội dung cải cách theo hướng đa tầng trong lần cải cách BHXH này, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết: Hiện nay, cả nước có trên 5 triệu người cao tuổi (trên 60 tuổi và dưới 80 tuổi mà không thuộc hộ nghèo; không bị khuyết tật) không được hưởng trợ cấp hàng tháng dẫn đến tuổi già gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã xác định trợ cấp tuổi già (Việt Nam đang áp dụng với người trên 80 tuổi) là tầng lương hưu xã hội trong hệ thống BHXH đa tầng.

Bởi vậy, khi thực hiện hệ thống BHXH đa tầng, sẽ giúp người dân tiếp cận chính sách BHXH một cách toàn diện, đầy đủ các chế độ và tiến tới mọi người cao tuổi đều có lương hưu hoặc từ ngân sách Nhà nước, hoặc từ quỹ BHXH, đảm bảo, không có người cao tuổi nào bị bỏ rơi lại phía sau.

Và khi thực hiện được như vậy cũng đúng với ý nghĩa xã hội của chính sách BHXH là tạo sự gắn kết xã hội, đoàn kết giữa các thế hệ thông qua cơ chế chia sẻ rủi ro giữa người trẻ, khỏe cho người già, yếu; giữa người may mắn ít gặp rủi ro với người không may mắn gặp nhiều rủi ro...

Bảo Duy

Nguồn :