M
08:26 | 12/07/2018

BHXH Việt Nam quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 tới người lao động

Ngày 11/7, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

bhxh viet nam quan triet nghi quyet trung uong 7 toi nguoi lao dong Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới cán bộ công đoàn
bhxh viet nam quan triet nghi quyet trung uong 7 toi nguoi lao dong Đề xuất chính sách tiền lương mới
bhxh viet nam quan triet nghi quyet trung uong 7 toi nguoi lao dong Hà Nội: Hơn 600 nhà báo học Nghị quyết Trung ương 7

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nêu bật ý nghĩa và sự cần thiết của Hội nghị lần này; đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Đảng bộ.

bhxh viet nam quan triet nghi quyet trung uong 7 toi nguoi lao dong

Cán bộ, đảng viên, người lao động BHXH Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Ảnh: BHXHVN

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng mong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ quyết tâm và thống nhất cao, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Đây là Nghị quyết mang tầm chiến lược về một trong những chính sách an sinh trụ cột của đất nước, có ảnh hưởng và tác động toàn diện tới các mặt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các Chi bộ, chính quyền các đơn vị, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phải chủ động triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm sớm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trước đó, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Tại Hội nghị diễn ra ngày 11/7, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các Nghị quyết nêu trên.

Nguồn :