M
15:04 | 01/01/2019

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Quyết định số 3072/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2019.  

ke hoach theo doi tinh hinh thi hanh phap luat nam 2019 Cần có chế tài xử lý hành chính đối với hành vi làm, sử dụng giấy tờ giả
ke hoach theo doi tinh hinh thi hanh phap luat nam 2019 Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hành chính

Theo Kế hoạch, đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương khác có liên quan tổ chức theo dõi dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

ke hoach theo doi tinh hinh thi hanh phap luat nam 2019
Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sẽ được giám sát chặt chẽ. (Ảnh: PV)

Kế hoạch xác định 6 nội dung chính cần thực hiện gồm: Một là, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

Hai là, ban hành danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

Ba là, tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

Bốn là, kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

Năm là, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

Sáu là, tổ chức hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Đối với lĩnh vực trọng tâm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở và kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 được ban hành sớm đã thể hiện quyết tâm của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay và tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức theo dõi thi hành pháp luật.

Hà Phong

Nguồn :