M
16:00 | 29/04/2018

[Infographics] Tai nạn giao thông giảm trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương/thương nhẹ so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn :