M
18:45 | 05/08/2018

[Infographics] Chạy thử đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và được đóng điện trên toàn tuyến để phục vụ công tác thi công, kiểm tra, vận hành, chạy thử đơn động, liên động cho toàn dự án trong tháng 8/2018.

Nguồn :