M
15:52 | 26/12/2019

Hội đồng nhân dân quận Đống Đa: Nâng tầm hiệu quả hoạt động

(LĐTĐ) Trong năm 2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Đống Đa giữ vai trò quan trọng, ngày càng thể hiện rõ hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Thông qua các hoạt động giám sát giúp UBND các cấp, các ngành kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh và thực thi tốt hơn công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

hoi dong nhan dan quan dong da nang tam hieu qua hoat dong Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khảo sát công tác phục vụ Tết
hoi dong nhan dan quan dong da nang tam hieu qua hoat dong Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị giao ban

Ngay từ đầu năm, để thực hiện chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Thường trực HĐND đã ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 01/CTr-HĐND, ngày 03/01/2019, về chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND quận năm 2019 trên cơ sở triển khai Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2019 và việc thựchiện chức năng, thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Việc triển khai kế hoạch công tác trong năm của Thường trực và các Ban HĐND cơ bản đảm bảo thời gian, tiến độ và đạt chất lượng, đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Phát huy vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của HĐND quận trong hệ thống chính trị, Thường trực và các Ban HĐND trong chỉ đạo, điều hành, triển khai, tham dự các hoạt động chung của quận. Công tác chuẩn bị nội dung liên quan và tham dự các cuộc họp Thường trực, Thường vụ Quận ủy, UBND quận được chuẩn bị kỹ, nghiêm túc, có sự tham mưu ý kiến của các Ban HĐND; ý kiến của Thường trực HĐND quận đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao.

hoi dong nhan dan quan dong da nang tam hieu qua hoat dong
Mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường ở quận Đống Đa ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND quận Đống Đa đã tổ chức 2 phiên giải trình về “Một số nội dung liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án và công tác quản lý đô thị trên địa bàn” và phiên giải trình về “Đảm bảo vệ sinh môi trường, giải tỏa chợ cóc, sắp xếp chợ tạm trên địa bàn Quận”. Các phiên giải trình đã tạo hiệu ứng lan tỏa; tác động tích cực tới các cấp chính quyền. Những nội dung được lựa chọn giải trình góp phần tháo gỡ khó khăn trong quản lý của chính quyền; đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Trong hoạt động giám sát, năm 2019, Thường trực và hai Ban HĐND quận đã tổ chức 6 đợt giám sát và 4 đợt khảo sát chuyên đề tại 71 đơn vị về các nội dung như phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách; việc thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 30/6/2017, của HĐND quận về đầu tư, nâng cấp các nhà sinh hoạt cộng đồng, cải tạo, lắp đặt trang thiết bị tại các vườn hoa, sân chơi, khu vực công cộng trên địa bàn quận; việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại các trường mầm non, nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn quận; công tác quản lý, sử dụng sân chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận; công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn quận; công tác phòng chống dịch bệnh; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đã được HĐND quận quyết nghị; tình trạng dừng, đỗ xe vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trong các khu tập thể, ngõ nhỏ trên địa bàn quận; công tác quản lý môi trường...

Thông qua hoạt động giám sát, nhiều kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri, của đơn vị được giám sát đã được UBND quận, UBND phường, các phòng ban, ngành của quận xem xét giải quyết kịp thời, có hiệu quả. Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, trách nhiệm, đúng với Nghị quyết về chương trình giám sát và kế hoạch công tác năm của HĐND quận. Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các ban HĐND quận đã góp phần tích cực nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, điều hành, đôn đốc của chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị, liên quan...

Năm 2019, quận Đống Đa đã đạt được một số thành tích, nổi bật, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng hoàn thành sớm và vượt cao so với kế hoạch: Chỉ tiêu thu ngân sách đạt 120%, quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 101 trường hợp hồ sơ đủ điều kiện. Kết quả thực hiện chủ đề năm “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” đã từng bước tạo chuyển biến tích cực. Những bất cập về quản lý đô thị từng bước được giải quyết, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện; môi trường sống của các cộng đồng dân cư ngày càng được đảm bảo. Hoạt động khối văn hóa - xã hội duy trì nề nếp, hiệu quả, đạt nhiều thành tích nổi bật. Việc triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm đạt hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn; phạm pháp hình sự được kiềm chế.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại - tố cáo của đại biểu HĐND quận không ngừng được đổi mới. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân với vai trò đại biểu HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch và các thành viên Thường trực HĐND quận cũng đã định kỳ hàng tháng thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của quận, trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc; kết luận tiếp công dân được các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tập trung giải quyết triệt để dứt điểm. Tính đến 30/11/2019, HĐND quận đã tiếp 29 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 18 đơn thư dân nguyện, khiếu nại, tố cáo từ các nguồn gửi đến.

Qua nghiên cứu phân loại, đã xử lý chuyển đơn đến các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho công dân biết. Việc xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND giao Ban Pháp chế và Văn phòng thường xuyên theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết đơn thư và kiến nghị của công dân theo đúng quy định của luật, hàng tháng báo cáo kết quả tại phiên họp Thường trực HĐND quận.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2020, HĐND quận tiếp tục thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII, các Nghị quyết của HĐND Thành phố và HĐND quận, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Quận, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp thường kỳ năm 2020 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận hiệu quả, đúng luật; Tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng theo quy định. Lựa chọn nội dung và chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND. Tập trung thực hiện các chương trình giám sát, khảo sát theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Hoạt động giám sát, khảo sát của các ban HĐND tập trung vào những vấn đề bức xúc cũng như sự chỉ đạo của Thường trực HĐND quận. Đặc biệt năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, do đó, sẽ chú trọng hơn nữa hoạt động tái giám sát, tái chất vấn đối với các nội dung đã được giám sát, chất vấn, giải trình trong nhiệm kỳ.

H.Duy

Nguồn :