M
15:22 | 09/05/2018

Hội Cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân ở cơ sở

Đó là tên buổi tọa đàm do Hội Cựu chiến binh Huyện Mỹ Đức phối hợp với xã Đồng Tâm tổ chức mới đây.

hoi cuu chien binh tham gia xay dung bao ve dang chinh quyen nhan dan o co so Chuyện cựu chiến binh làm giàu
hoi cuu chien binh tham gia xay dung bao ve dang chinh quyen nhan dan o co so Thủ tướng gặp mặt các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
hoi cuu chien binh tham gia xay dung bao ve dang chinh quyen nhan dan o co so Tổng kết công tác hội Cựu chiến binh năm 2017

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung chính làm rõ vai trò trách nhiệm của cựu chiến binh tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân ở cơ sở, những giải pháp chính để cựu chiến binh tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và những đề xuất, kiến nghị quan tâm, chăm lo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, tạo điều kiện để cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cựu chiến binh trong việc tham gia ổn định tình hình an ninh trật tự, tập trung tháo gỡ khó khăn xóa bỏ “điểm nóng” trên địa bàn xã Đồng Tâm.

hoi cuu chien binh tham gia xay dung bao ve dang chinh quyen nhan dan o co so
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ nhiệm vụ đối với Hội Cựu chiến binh đó là tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giúp nhau làm kinh tế cải thiện đời sống, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh là tổ chức của những người lính mang bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ” đã từng được rèn luyện, thử thách trong các cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh rất hiểu rất rõ giá trị của Độc lập Tự do được đổi bằng sự hi sinh cống hiến của đồng bào, đồng chí và chính bản thân mình trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ ác liệt.

Vì vậy, phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội Cựu chiến binh tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kiên quyết bảo vệ thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; “phi chính trị hóa quân đội’ của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Buổi tọa đàm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Chương trình số 03 của Huyện ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên và thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022, góp phần giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội Thủ đô giai đoạn 2017 - 2022.

Nguồn :