M
10:06 | 06/04/2018

Hình phạt tử hình có thể được ân giảm hoặc đặc xá không?

Hỏi: Xin luật sư cho biết, một người bị kết tội với hình phạt là tử hình có thể được ân giảm hoặc đặc xá đến mức thấp nhất là bao nhiêu năm tù? (Trần Ngọc Quang - Linh Đàm, Hà Nội)

tin nhap 20180406100042 Phạm tội trong thời gian chờ thi hành án
tin nhap 20180406100042 Nhiều người đánh một, quy tội làm sao?

Trả lời:

1. Theo quy định tại Điều 10 của Luật Đặc xá thì việc đặc xá không áp dụng đối với người bị kết án tử hình mà chỉ áp dụng đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật Đặc xá.

2. Trường hợp được ân giảm:
Điều 258 của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định:

“1. Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi ngay lên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và bản án phải được gửi ngay lên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong thời hạn hai tháng, kể từ ngày nhận được bản án và hồ sơ vụ án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin âân giảm lên Chủ tịch nước.

2. Bản án tử hình được thi hành, nếu Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Trong trường hợp bản án tử hình bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm Toà án nhân dân tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình, thì Toà án nhân dân tối cao phải thông báo ngay cho người bị kết án biết để họ làm đơn xin ân giảm án tử hình.
Trong trường hợp người bị kết án xin ân giảm hình phạt tử hình thì bản án tử hình được thi hành sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm”.

Trong trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật Hình sự, hình phạt tử hình chuyển thành tù chung thân.

Luật sư Trịnh Khánh Toàn
(Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :