M
19:18 | 03/01/2018

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 325 triệu đồng, thấp nhất 500 ngàn đồng

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội cho biết: Trên cơ sở báo cáo nhanh về tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2018 của 4.288 doanh nghiệp, đơn vị, năm nay, người lao động được thưởng Tết cao nhất đạt mức 325 triệu đồng và mức thấp nhất là 500 ngàn đồng.

tin nhap 20180103181739 Lương tháng thứ 13 vẫn là hình thức thưởng Tết phổ biến nhất
tin nhap 20180103181739 Thủ tướng yêu cầu theo dõi lương, thưởng Tết của người lao động
tin nhap 20180103181739 Thưởng Tết năm 2018 không thấp hơn năm 2017

Đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2017 là 4,9 triệu đồng/người/tháng (tăng 6,5% so với năm trước). Trong đó: Doanh nghiệp (DN) có mức tiền lương cao nhất: 33,9 triệu đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất: 4,050 triệu đồng/người/tháng.

tin nhap 20180103181739
Năm nay, DN FDI có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 700 ngàn đồng/người.

Mức thưởng trong dịp Tết của các DN thuộc loại hình này như sau: Đối với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 1 triệu đồng/người, không tăng so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 33,9 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500 ngàn đồng/người. Đối với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân là 3,7 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 50,85 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 800 ngàn đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền lương bình quân năm 2017 của các DN là 5,050 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,5% so với năm trước. Trong đó: DN có mức tiền lương cao nhất: 38 triệu đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất: 4,1 triệu đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của các DN thuộc loại hình này như sau: Đối với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 600 ngàn đồng/người, tăng 10% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 300 ngàn đồng/người. Mức thưởng bình quân với loại hình này trong Tết âm lịch 2018 là 3,85 triệu đồng/người, tăng 7% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 600 ngàn đồng/người.

Đối với khối DN dân doanh, tiền lương bình quân năm 2017 của các DN là 4,96 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,8% so với năm trước. Trong đó: DN có mức tiền lương cao nhất: 50 triệu đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất: 4,05 triệu đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của các DN thuộc loại hình này như sau: Đối với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 600 ngàn đồng/người, tăng 9% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 16 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 300 ngàn đồng/người. Đối với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân của loại hình DN này đạt 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 650 ngàn đồng/người.

Với khối DN FDI, theo báo cáo của loại hình DN này thì tiền lương bình quân năm 2017 là 5,36 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 11,5% so với năm trước. Trong đó: DN có mức tiền lương cao nhất: 108 triệu đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất là 4,02 triệu đồng/người/tháng.

Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân của các DN FDI là 550 ngàn đồng/người, không tăng so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 38,15 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 300 ngàn đồng/người. Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân của DN khối này đạt 4,6 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 700 ngàn đồng/người.

Theo đánh giá của Sở LĐTBXH Hà Nội, năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo. Nhiều DN thực hiện chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Nhiều DN đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 7- 9% so với năm 2016.

Về mức thưởng Tết, theo Sở LĐTBXH Hà Nội, nhiều DN đã có thưởng Tết dương lịch 2018 cho người lao động. Mức thưởng Tết âm lịch 2018 được nhiều DN dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5-8%.

Nguồn :