M
14:35 | 06/06/2018

​Hà Nội: Thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty trực thuộc UBND thành phố thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng.

ha noi thuc hien lo trinh dau thau qua mang Điều chỉnh giá dịch vụ y tế cần bảo đảm quyền lợi cho người bệnh
ha noi thuc hien lo trinh dau thau qua mang Những quyết định quan trọng có hiệu lực từ tháng 4/2018

Nội dung công văn nêu rõ, để triển khai thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013, UBND thành phố đã có Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021 của TP Hà Nội.

ha noi thuc hien lo trinh dau thau qua mang

Từ năm 2018, có tối thiểu 50% số lượng gói thầu chào hàng cạnh tranh. (ảnh: Thanh Hải)

Theo đó, lộ trình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2017-2018 như sau: Năm 2017, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Từ năm 2018, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty trực thuộc UBND thành phố thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại mục 5, Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 19/5/2017.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng, phấn đấu thực hiện đảm bảo lộ trình năm 2018 và định kỳ 5 năm giai đoạn 2017-2021 của thành phố đã được phê duyệt.

Đồng thời định kỳ hằng năm các đơn vị có báo cáo tiến độ triển khai lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng của đơn vị mình gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Nguyễn Công

Nguồn :