M
15:29 | 09/10/2019

Hà Nội thông qua 7 nội dung báo cáo trong phiên họp thường kỳ tháng 10/2019

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành phố đã thông qua 7 nội dung báo cáo tại phiên họp tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố thường kỳ tháng 10/2019, trong đó nhóm vấn đề về dân sinh được Thành phố quan tâm, trực tiếp chỉ đạo.

thong qua 7 noi dung bao cao trong phien hop thuong ky thang 102019 Ra quân chỉnh trang các tuyến phố chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
thong qua 7 noi dung bao cao trong phien hop thuong ky thang 102019 Hà Nội ứng dụng trông giữ xe Iparking: Giải quyết các bất cập
thong qua 7 noi dung bao cao trong phien hop thuong ky thang 102019 Hà Nội hướng đến giao thông 'xanh'

Các vấn đề được thông qua trong Phiên họp tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố gồm: Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công cấp Thành phố thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3).

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Ban quản lý dự án của Thành phố rà soát kỹ lại tiến độ, khả năng thực hiện các dự án đảm bảo chặt chẽ để có phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn khả thi, hiệu quả, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư các dự án xây dựng trường học, dự án dân sinh bức xúc trên địa bàn.

Cùng đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ phê duyệt các dự án đề xuất bố trí kế hoạch vốn đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

thong qua 7 noi dung bao cao trong phien hop thuong ky thang 102019
Ủy ban nhân dân Thành phố đã thông qua 7 nội dung báo cáo tại Phiên họp Tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố thường kỳ tháng 10/2019, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề dân sinh trên địa bàn Thành phố. (Ảnh: Lương Hằng)

Sửa đổi điểm a, khoản 2, điều 1 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21-4-2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, quy định chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người cao tuổi đối với giá vé tháng 1 tuyến và giá vé tháng đi liên tuyến.

Sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 3-5-2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội: Quy định về việc sử dụng tạm thời hè phố phục vụ việc cưới, việc tang: Hè phố được phép sử dụng tạm thời (không vào mục đích giao thông) trong các trường hợp phục vụ việc cưới, việc tang được thực hiện theo các quy định tại Khoản 1, Điểm b và c Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 25a Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3-9-2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội, quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho hoạt động khuyến công Thành phố Hà Nội: Thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

Quyết định thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm thực hiện tốt công tác quản lý và quy định chặt chẽ công tác giám sát, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động là người nước ngoài trong việc đăng ký làm việc tại Thành phố.

PV

Nguồn :