M
22:52 | 26/08/2019

Hà Nội nghiên cứu xây dựng trang thông tin điện tử đến cấp xã

(LĐTĐ) Để tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường thông tin tương tác 2 chiều giữa chính quyền và người dân; nghiên cứu xây dựng trang thông tin điện tử đến cấp xã.

ha noi nghien cuu xay dung trang thong tin dien tu den cap xa Ra mắt chuyên trang Thông tin điện tử về Hiệp định CPTPP
ha noi nghien cuu xay dung trang thong tin dien tu den cap xa ‘Chỉ mặt’ những vi phạm thường gặp của các trang thông tin điện tử
ha noi nghien cuu xay dung trang thong tin dien tu den cap xa
UBND TP yêu cầu nâng cao nhận thức của CBCC, người dân về Chỉ số PAPI

Tại văn bản số 3647/UBND-NC, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/4/2019 của UBND Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chủ động rà soát những khâu, lĩnh vực còn yếu để lựa chọn một số giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Sở Nội vụ tham mưu việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã; đưa nội dung về chỉ số PAPI vào chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng của Thành phố là nội dung bồi dưỡng bắt buộc đối với đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã của Thành phố.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCC, người dân về Chỉ số PAPI; tuyên truyền kết quả hoạt động của chính quyền các cấp trong việc thực hiện dân chủ cơ sở; tăng cường thông tin tương tác 2 chiều giữa chính quyền và người dân; tận dụng, cập nhật các kênh tiếp cận thông tin phổ biến như internet, các trang báo điện tử, mạng xã hội… tới người dân; nghiên cứu xây dựng trang thông tin điện tử đến cấp xã.

PV

Nguồn :