M
09:09 | 23/02/2019

Hà Nội đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(LĐTĐ) Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các DNNVV và khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, UBND TP đã ban hành văn bản số 625/UBND-KT ngày 18/2/2019 chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ DN.

ha noi day manh ho tro doanh nghiep nho va vua Hà Nội bãi bỏ 9 thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP
ha noi day manh ho tro doanh nghiep nho va vua Hà Nội tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch với Nhật Bản vào cuối tháng 3
ha noi day manh ho tro doanh nghiep nho va vua
DN nhỏ và vừa rất cần được hỗ trợ - ảnh minh hoạ

Cụ thể UBND TP giao các sở, ban, ngành TP đẩy mạnh cải cách TTHC về đăng ký DN và cấp phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP giai đoạn 2018 - 2020.

Cục Thuế TP phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Kiểm tra chống thất thu thuế và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ miễn phí thủ tục hồ sơ chuyển đổi thành lập doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh. (2) Giao UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Chính phủ khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, các lợi ích khi chuyển đổi thành DN.

Yêu cầu các hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên phải chuyển đổi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật DN. Trường hợp không thực hiện xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Yêu cầu các hộ kinh doanh chưa thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động phải đăng ký hoạt động của hộ kinh doanh. Trường hợp không đăng ký thì yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh, theo dõi và quản lý tình hình hoạt động kinh doanh tại các quận huyện, thị xã. Đẩy mạnh cải cách TTHC.

Trần Vũ

Nguồn :