M
11:58 | 09/08/2018

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng địa phương

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. Theo đó, Chính phủ quyết nghị ban hành nguyên tắc, chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.

giao chi tieu phat trien doi tuong tham gia bhxh cho tung dia phuong 78131 Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng địa phương
giao chi tieu phat trien doi tuong tham gia bhxh cho tung dia phuong 78131 Tham gia BHXH 5 tháng, có được hưởng chế độ thai sản?
giao chi tieu phat trien doi tuong tham gia bhxh cho tung dia phuong 78131
Ảnh minh họa (Dantri.com)

Cụ thể, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp đề xuất của các địa phương phải đảm bảo: Đối với BHXH bắt buộc và BH thất nghiệp, tỷ lệ tổng số lao động tham gia chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và chiếm ít nhất 95% vào cuối năm 2020; đối với BHXH tự nguyện, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia của năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30-50% so với năm trước.

Để đảm bảo việc thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt hiệu quả, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan căn cứ nguyên tắc, chỉ tiêu, kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, trong đó trước mắt tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan (các cơ quan lao động, thuế, kế hoạch - đầu tư, BHXH...) để nắm bắt chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp để yêu cầu NLĐ, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH của cơ quan BHXH, trước hết tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp; doanh nghiệp chậm đóng BHXH, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

B.D

Nguồn :