M
14:43 | 22/06/2018

Đường sắt đô thị chú trọng yếu tố an toàn

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 31/2018 quy định việc thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, trong đó chú trọng đến yếu tố an toàn trước khi đường sắt đô thị đi vào vận hành...

duong sat do thi truoc khi khai thac phai an toan Tổ chức phân luồng nhiều tuyến đường phục vụ thi công đường sắt trên cao
duong sat do thi truoc khi khai thac phai an toan Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ
duong sat do thi truoc khi khai thac phai an toan Đầu tư phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội

Cụ thể, đường sắt đô thị khi tiến hành nâng cấp, thay đổi một trong các nội dung dưới đây phải được đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống; thẩm định, cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống trước khi đưa vào khai thác: Thay đổi hệ thống tín hiệu điều khiển chạy tàu; thay đổi kiểu loại phương tiện; cải tạo hệ thống cung cấp điện sức kéo; nâng cao năng lực vận tải, mở rộng quy mô tuyến; thay đổi cơ cấu tổ chức của tổ chức vận hành. Hệ thống quản lý an toàn vận hành phải được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, chứng nhận định kỳ trong quá trình khai thác.

duong sat do thi truoc khi khai thac phai an toan

Hiện Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng một số dự án đường sắt đô thị, Thông tư 31/2018 có hiệu lực sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng đến yếu tố an toàn

Thông tư này cũng quy định rõ việc thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống; trình tự, thủ tục thẩm định cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống cho tuyến đường sắt đô thị khi xây dựng mới và nâng cấp; chứng nhận định kỳ hệ thống quản lý an toàn vận hành của tuyến đường sắt đô thị trong quá trình khai thác.

Nguồn :