M
11:35 | 16/02/2020

Điều kiện nghỉ hưởng lương hưu khi làm việc nặng nhọc, độc hại

(LĐTĐ) Chị Trần Thanh An ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hỏi: Chồng tôi năm nay 53 tuổi, đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội được 30 năm, trong đó có 18 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại. Nay, chồng tôi muốn nghỉ hưu, vậy, tôi muốn hỏi chồng tôi đã đủ điều kiện nghỉ hưu chưa, nếu được, hồ sơ để hưởng chế độ gồm những thủ tục gì?

dieu kien nghi huong luong huu khi lam viec nang nhoc doc hai 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu
dieu kien nghi huong luong huu khi lam viec nang nhoc doc hai Infographic: Từ 1/1/2020 chính sách mới về hưu trí, trợ cấp một lần có hiệu lực
dieu kien nghi huong luong huu khi lam viec nang nhoc doc hai Nam đủ 50 tuổi, làm công việc nặng nhọc, đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?
dieu kien nghi huong luong huu khi lam viec nang nhoc doc hai
Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

- Vấn đề chị hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay:

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng lương hưu như sau:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp của chồng chị hiện chưa đủ điều kiện để nghỉ hưởng lương hưu.

B.D

Nguồn :