M
15:02 | 28/12/2019

Infographic: Từ 1/1/2020 chính sách mới về hưu trí, trợ cấp một lần có hiệu lực

(LĐTĐ) Từ 1/1/2020, điều chỉnh căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để tính lương hưu và trợ cấp một lần. Điều 62 Luật BHXH 2014 quy định, người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính như sau.

Quốc Nam

Nguồn :