M
19:52 | 18/06/2018

​Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Sáng 18/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016-2020”.

day nhanh tien do cac du an trong diem Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hà Nội là trung tâm du lịch mới nổi của ASEAN
day nhanh tien do cac du an trong diem ​Hà Nội cần đi đầu trong cách mạng công nghiệp 4.0
day nhanh tien do cac du an trong diem Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy, đơn vị này đã ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, giao trách nhiệm tổ chức thực hiện tới các đơn vị. Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2016 và 2017 đạt được kết quả toàn diện, một số chỉ tiêu năm 2017 cơ bản đã hoàn thành và tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại theo đúng Kế hoạch đề ra.

day nhanh tien do cac du an trong diem
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kết luận buổi làm việc.

Sở đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch lớn cho giai đoạn 2017-2020; ban hành nhiều cơ chế chính sách mới để giải quyết các vấn đề cấp bách, bức xúc dân sinh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung cho đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường... đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Thủ đô.

Năm 2017, tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra, năm có số lượng doanh nghiệp thành lập mới và thu hút vốn đầu tư xã hội cao nhất từ trước đến nay; “Năm trật tự văn minh đô thị” cũng đã chuyển biến rõ nét. Là đầu mối bảo đảm sự phối hợp trong đầu tư xây dựng của các cơ quan, các bộ, ngành trên địa bàn Hà Nội, Sở đã tích cực tham mưu giúp Thành ủy, UBND TP trong việc xây dựng kế hoạch, báo cáo, chương trình hành động, đề tài nghiên cứu về phát triển kinh tế xã hội như: Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội; Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hộinhập kinh tế quốc tế, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững”...

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được. Tuy nhiên, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU, như: Việc khai thác nguồn lực từ tiền sử dụng đất của thành phố không đạt được kế hoạch dự kiến, một số dự án BT không triển khai được; nguồn lực ngân sách dự kiến không theo kế hoạch, phải điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án, kể cả các dự án trọng điểm...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, với chức năng tham mưu cho Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, Sở cần kịp thời tham mưu cho UBND thành phố những giải pháp quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung nghiên cứu cơ chế chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, nỗ lực cải cách hành chính, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường trao đổi phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai quy hoạch chuyên ngành, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu cho UBND thành phố rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường phải coi đây là chỉ tiêu trọng điểm để tập trung thực hiện. Mặt khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tham mưu UBND thành phố đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện chủ đầu tư đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU. Bên cạnh đó, Sở cần thường xuyên đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức, tiến tới mục tiêu “chung một nhận thức, chung một hành động” nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đặt ra.

Nguồn :