M
16:15 | 01/06/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND Thành phố về tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền về hội nghị với yêu cầu kịp thời và hiệu quả, phù hợp với mục đích của hội nghị, thể hiện được vị thế của Thủ đô.

day manh tuyen truyen hoi nghi ha noi 2018 hop tac dau tu va phat trien Hà Nội tiên phong xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng DN
day manh tuyen truyen hoi nghi ha noi 2018 hop tac dau tu va phat trien Thành phố Hà Nội mong muốn hợp tác với tất cả các nhà đầu tư
day manh tuyen truyen hoi nghi ha noi 2018 hop tac dau tu va phat trien Sắp diễn ra Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển năm 2017
day manh tuyen truyen hoi nghi ha noi 2018 hop tac dau tu va phat trien Hà Nội cam kết tạo môi trường đầu tư hấp dẫn
day manh tuyen truyen hoi nghi ha noi 2018 hop tac dau tu va phat trien
Các đại biểu tham dự Hội nghị Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển

Theo kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông, mục đích công tác tuyên truyền nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư về kinh tế, thương mại, du lịch của thành phố Hà Nội và các địa phương trong vùng đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Thông tin tuyên truyền về nội dung của Hội nghị; định hướng phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020; các giải pháp cải cách thủ tục hành chính về đầu tư của Thành phố. Công tác tuyên truyền cần cụ thể, kịp thời và hiệu quả, phù hợp với mục đích của hội nghị, thể hiện được vị thế của Thủ đô.

Sở Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu nội dung tuyên truyền: Thông tin, tuyên truyền chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về việc triển khai các kế hoạch, chương trình, biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển, liên kết vùng; tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đề án, dự án, cơ chế chính sách trong Chương trình số 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”.

Thông tin về kết quả thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; kết quả thực hiện các dự án có tính chất liên kết các vùng (thuộc danh mục các dự án của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô Hà Nội).

Thông tin về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Hà Nội; Kết quả thu hút đầu tư trong nước và quốc tế vào Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trong những năm gần đây.

Tuyên truyền các giải pháp thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn Hà Nội, các dự án hợp tác, liên kết vùng, phát huy vai trò dẫn dắt, điều phối phát triển của Hà Nội đối với các vùng như: các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI); các giải pháp phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng (đặc biệt trong các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai...); các quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận. Chú trọng phản ánh về kinh nghiệm, công nghệ, giải pháp phát triển Hà Nội theo hướng đô thị thông minh, hội nhập và phát triển bền vững.

Cùng với đó tuyên truyền về các doanh nghiệp có dự án đầu tư quy mô lớn, dự án hợp tác, liên kết vùng đang gặp khó khăn vướng mắc khi triển khai hoạt động trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành phố cần được tháo gỡ; đề xuất, mong muốn của nhà đầu tư, doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Giới thiệu các mục tiêu trọng tâm và danh mục dự án dự kiến kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018 - 2020 (của thành phố Hà Nội và các dự án có tính chất liên kết vùng); Các dự án quy mô lớn, dự án mới được cấp phép đầu tư trên địa bàn Thành phố và các vùng lân cận.

Kịp thời vinh danh các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã có thành tích, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và thúc đẩy hợp tác, liên kết vùng...

PV

Nguồn :