M
20:10 | 04/04/2018

Đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018).

tin nhap 20180404195951 “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực
tin nhap 20180404195951 Gần 198 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
tin nhap 20180404195951 Hà Nội đứng đầu về chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”

Kế hoạch nhằm tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

tin nhap 20180404195951
LĐLĐ huyện Ứng Hòa cùng đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng (ảnh minh hoạ).

Theo đó Thành uỷ yêu cầu tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công trong cả nước và Thủ đô Hà Nội; Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng...

Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

Giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, hiệu quả, bồi đắp lòng tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và công tác quản lý, cải tạo, nâng cấp, trùng tu các khu di tích, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn Thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trên địa bàn Thành phố; tổ chức tuyên truyền trên bản tin “Thông tin nội bộ”, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các báo, đài, bản tin Thành phố; chỉ đạo hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Tuyên giáo các quận, huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc: tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế như: sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tham quan bảo tàng, di tích cách mạng; gặp mặt, giao lưu, tọa đàm giữa các nhân chứng lịch sử, các anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh tiêu biểu với thế hệ trẻ...

Các báo, đài, bản tin Thành phố: mở chuyên trang, chuyên mục, đăng tải bài viết tôn vinh Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh tiêu biểu... các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, những gương thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công tiêu biểu và các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chăm sóc người có công...

Nguồn :