M
11:19 | 25/02/2020

Đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở: Từ kinh nghiệm của Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Qua đánh giá, chấm điểm, xếp loại hoạt động trong các cấp Công đoàn Thủ đô, hàng năm đã có 91,66% Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 50,82% Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có 45/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

tu kinh nghiem cua cong doan thu do Nét đẹp truyền thống của tổ chức Công đoàn Thủ đô
tu kinh nghiem cua cong doan thu do Công đoàn Thủ đô thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh
tu kinh nghiem cua cong doan thu do Công đoàn Thủ đô sẽ làm tốt hơn vai trò của mình
tu kinh nghiem cua cong doan thu do
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến phát biểu ý kiến tại buổi xem xét, đánh giá hoạt động công đoàn Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội

Công khai tiêu chí, căn cứ xếp loại

Trao đổi kinh nghiệm về “Kết quả thực hiện chỉ đạo về đánh giá công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở” ở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết: LĐLĐ Thành phố Hà Nội đang trực tiếp quản lý 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với tổng số 8.759 công đoàn cơ sở (CĐCS) và 611.112 đoàn viên công đoàn; trong đó 3.426 CĐCS khối hành chính sự nghiệp với 194.927 đoàn viên công đoàn; 5.333 CĐCS khối sản xuất kinh doanh với 416.185 đoàn viên công đoàn. 

Hàng năm, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội chỉ đạo, xây dựng biểu chấm điểm chi tiết cho các tiêu chí với từng loại hình CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Cụ thể, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng, triển khai hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 25/11/2019 và ban hành kèm theo các hướng dẫn là 6 Bảng chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và 6 Bảng chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS theo các loại hình để triển khai thực hiện trong các cấp công đoàn Thủ đô. 

Các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố trong năm được cụ thể hóa trong bảng chấm điểm, chia thành các tiêu chí, ứng với điểm cụ thể để làm căn cứ đánh giá, xếp loại cho từng khối Công đoàn cấp trên cơ sở như khối LĐLĐ quận, huyện; khối ngành; khối Công đoàn Tổng Công ty… và từng loại hình CĐCS như khối hành chính sự nghiệp, khối sản xuất kinh doanh, CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn. 

“Bảng chấm điểm được Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố thống nhất và công khai ngay từ đầu năm để các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện thống nhất. Việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn được thực hiện hàng năm đối với tất cả LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở trực thuộc. Căn cứ Bảng chấm điểm của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn, đôn đốc CĐCS triển khai thực hiện, tổ chức chấm điểm, đánh giá, xếp loại các CĐCS có đủ điều kiện về thời gian hoạt động, thực hiện kiểm tra, phúc tra việc đánh giá, xếp loại CĐCS của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trực tiếp thẩm định, đánh giá, xếp loại các CĐCS trực thuộc”, đồng chí Ngô Văn Tuyến cho biết.

Hằng năm, vào dịp cuối năm, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố hướng dẫn các cụm thi đua căn cứ kết quả hoạt động và Bảng chấm điểm để tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố thành lập các đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm căn cứ xem xét, quyết định mức đánh giá, xếp loại hoạt động của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo CĐCS chấm điểm, đánh giá, xếp loại hoạt động của CĐCS, cuối năm lựa chọn khảo sát để làm căn cứ đánh giá, xếp loại CĐCS. 

Chú trọng công tác khen thưởng

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Ngô Văn Tuyến, việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại đảm bảo khách quan, đánh giá đúng chất lượng hoạt động, bám sát các tiêu chí trong Bảng chấm điểm. Công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định chấm điểm, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp dưới, trên cơ sở tự chấm điểm, xếp loại của đơn vị. 

tu kinh nghiem cua cong doan thu do
Việc ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố rất chú trọng gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại. Cụ thể, chỉ xem xét khen thưởng đối với những Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu và đạt các tiêu chí cộng điểm theo Bảng điểm. Đối với CĐCS, chỉ cho điểm thưởng khi đơn vị có những thành tích đặc biệt như: Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, chọn làm đơn vị tiêu biểu.

Có sáng kiến, báo cáo kinh nghiệm được nghiệm thu hoặc được công đoàn cấp trên công nhận về đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động. Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập; tổ chức thực hiện tốt đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện… LĐLĐ thành phố sẽ không xem xét khen thưởng đối với những đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu về công tác phát triển đoàn viên và chỉ tiêu công tác tài chính công đoàn.

Mặt khác, thực hiện Quyết định số 2566-QĐ/TU ngày 18/8/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc ban hành Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng  đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy”, kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS được gửi tới Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, cấp ủy đồng cấp.

“Đây là một trong các căn cứ đánh giá, phân loại chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Chính vì vậy, thông qua việc đánh giá, xếp loại hoạt động của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên hơn của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Ngô Văn Tuyến chia sẻ. 

Một trong những kinh nghiệm được LĐLĐ thành phố chia sẻ là để duy trì và khích lệ, động viên các đơn vị có kết quả xếp loại hoạt động xuất sắc, hàng năm, LĐLĐ Thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá công tác xây dựng CĐCS vững mạnh; có các hình thức động viên, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; Quy chế khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố. 

Bảo Duy

Nguồn :