M
13:28 | 06/07/2018

Thị xã Sơn Tây:

Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm Chương trình 05 của Thành ủy

Mới đây, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 05 của thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

tin nhap 20180706125900 Hà Nội quyết liệt, hiệu quả trong phòng chống tham nhũng
tin nhap 20180706125900 Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng
tin nhap 20180706125900 Khẩn trương thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung

Thực hiện Chương trình 05-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020”, trong 6 tháng năm 2018, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chương trình 05 thị xã đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, giải pháp, biện pháp công tác đề ra.

Tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lực lượng công an cũng chủ động phối hợp với các cấp, ngành nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo, mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.

tin nhap 20180706125900

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Chương trình 05 của Thành ủy tại Sơn Tây

Tập trung triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ gắn với tăng cường thực hiện các chuyên đề phòng chống tội phạm chuyên sâu và tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Kết quả điều tra khám phá 46 vụ, 73 đối tượng. Qua điều tra triệt phá 14 ổ nhóm tội phạm hình sự; xử lý hình sự 8 vụ, 31 đối tượng đánh bạc…

Tòa án nhân dân thị xã thụ lý, xét xử 366 vụ án các loại, đã giải quyết 262 vụ đạt tỷ lệ 71% đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó các xã, phường, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động 4.532 lượt quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh cơ sở tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, BCĐ thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời cập nhật tất cả các văn bản chỉ đạo liên quan đến an ninh chính trị của Đảng, Nhà nước và Thành ủy kịp thời tham mưu với thị xã đề ra các giải pháp giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ.

Triển khai quyết liệt các nội dung, biện pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tôn giáo. Chú trọng nâng cao ý thức quốc phòng, an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền cơ sở và nâng cao năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguồn :