M
12:01 | 27/05/2018

Đan Phượng phấn đấu 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Trong lúc chờ hướng dẫn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Đan Phượng đã mạnh dạn chỉ đạo 3 xã xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ trọng tâm là: tạo việc làm, nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa, vật chất, tinh thần, môi trường cho người dân.

dan phuong phan dau 3 xa dat chuan nong thon moi nang cao Lãnh đạo huyện Đan Phượng lắng nghe tâm tư nguyện vọng CNVCLĐ
dan phuong phan dau 3 xa dat chuan nong thon moi nang cao Người “giữ lửa” nghề hát Ca trù
dan phuong phan dau 3 xa dat chuan nong thon moi nang cao Tặng đồ chơi cho các cháu là con CNVCLĐ huyện

Theo đó, so với giai đoạn trước, nội dung, cách thức, bước đi, các làm vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới Đan Phượng đã có nhiều điểm mới, sáng tạo. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình huyện và xã có hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng được nâng lên; công tác điều hành chính quyền có hiệu quả.

dan phuong phan dau 3 xa dat chuan nong thon moi nang cao
Huyện Đan Phượng tập trung xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.

Nội dung chỉ đạo được khái quát hóa đơn giản, dễ hiểu “Sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận”.

Trong lúc chưa có hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu nhưng huyện đã mạnh dạn chỉ đạo 3 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm đó là: tạo việc làm, nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa, vật chất, tinh thần, môi trường cho người dân.

Đồng thời, huyện tạo điều kiện về thủ tục hành chính khuyến khích các cá nhân, tổ chức đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như trong sản xuất hoa lan Hồ Điệp, rau hữu cơ… Làng nghề xã Liên Hà, Liên Trung được tiếp tục mở rộng, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động của huyện và các địa phương khác.

Những con đường được đặt tên, gắn biển chỉ dẫn, nhà được đánh số đồng loạt trên địa bàn 15 xã; xã nào cũng có từ 2 đường trồng hoa, cây xanh trở lên, tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Nhân dân phấn khởi, tích cực tham gia thực hiện, đóng góp trên 2,1 tỷ đồng xây dựng ao môi trường, đường giao thông.

Các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm thực hiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 40,3 triệu đồng (tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới còn 1,5% (giảm 0,92% so với năm 2016).

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện Đan Phượng phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường.

Phấn đấu 3 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 86%; xây dựng thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia; số làng (thôn, cụm dân cư) được công nhận danh hiệu làng văn hóa đạt 75,8%, môi trường sinh thái được bảo vệ.

Nguồn :