M
08:30 | 25/06/2019

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 7/2019

(LĐTĐ) Ngày 24/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16 (khóa VIII), nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào tôn giáo
Kiểm tra nhằm ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với MTTQ Việt Nam, đây là thời điểm về đích chương trình hành động nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, kết quả các mặt công tác Mặt trận tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, tập trung, nổi bật và xoay xung quanh trục trọng tâm chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, với không khí thi đua sôi nổi, “trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Về tiến độ Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, đến thời điểm này, đại hội cấp xã hoàn thành trong quý I/2019, cấp huyện trong tháng 5/2019; công tác tuyên truyền có sự đổi mới và được tiến hành chủ động trước, trong, sau đại hội. Tính đến ngày 23/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức duyệt đại hội MTTQ Việt Nam 58 tỉnh, thành phố; đã có 11/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 7/2019.

“Nhân sự Uỷ viên Uỷ ban cấp tỉnh kỳ này có điểm mới: 3 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Phú Yên; 5 đồng chí Phó Bí thư là Phó Chủ tịch không chuyên trách tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nghệ An, Vĩnh Long, Hà Tĩnh. Hầu hết các đồng chí Phó Bí thư đều tham gia Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu tổng kết 5 chuyên đề về chương trình hành động của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, tiến hành khảo sát, tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các cụ, các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận, các chuyên gia, hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên xây dựng văn kiện và sửa đồi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

“Ngày 28/5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cho ý kiến thông qua những nội dung cơ bản Đảng đoàn MTTQ đã trình, theo đó Đại hội IX MTTQ Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 20/9/2019 tại Thủ đô Hà Nội. Phiên chính thức khai mạc lúc 9h, ngày 19/9/2019”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng cuối năm 2019 là thời điểm toàn hệ thống Mặt trận khẩn trương hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; tập trung quán triệt Nghị quyết, triển khai chương trình hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường lực lượng và giải pháp để thực hiện thành công Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với 6 nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, với tinh thần, quan điểm xuyên suốt: Quyết tâm, quyết liệt, quyết làm, công tác Mặt trận phải ngày càng thực chất, theo hướng gần dân, sát dân, vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

B.D

Nguồn :