M
19:40 | 23/06/2019

Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14

(LĐTĐ) Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa chính thức phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020”.

Báo chí đã trở thành lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng và Nhà nước
Hà Nội phát động 2 Giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa năm 2019
Họp báo giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2019

Theo Ban Tổ chức, tác phẩm báo chí dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020

Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 và các nghị quyết Trung ương khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ban Tổ chức cũng mong muốn nhận được những tác phẩm tiên phong phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân; phản ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân.

Các tác phẩm tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”… Tuyên truyền kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về loại hình báo chí được xét Giải lần thứ 14, năm 2019 - 2020 gồm: Báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác phẩm báo chí dự Giải bao gồm các thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video clip trên báo điện tử).

Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1/10/2018 đến 20/9/2020. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 21/6/2019 đến hết ngày 20/9/2020.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban Tổ chức giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

B.D

Nguồn :