M
14:39 | 01/08/2018

Huyện Mỹ Đức

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật

Trong thời gian qua, phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức, mang lại hiệu quả rõ rệt.

tin nhap 20180801142137 Xây dựng hình ảnh chiến sỹ Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân
tin nhap 20180801142137 Mỹ Đức: Đảm bảo an ninh trật tự địa phương
tin nhap 20180801142137 Làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cán bộ Tư pháp huyện và cơ sở đã tập trung bám sát thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra và các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Các nhiệm vụ của ngành Tư pháp được thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức 115 hội nghị tuyên truyền với 15.520 lượt người tham dự; các xã, thị trấn tổ chức 153 buổi tuyên truyền cho 15.324 lượt người.

tin nhap 20180801142137
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện (Ảnh: V.M)

Nội dung tuyên truyền Bộ luật hình sự, Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thủ đô, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp và các văn bản pháp luật mới ban hành...

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hình thức khác như: phát thanh 3.338 buổi; Cấp phát 54.945 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đến nay, toàn huyện đã tổ chức kiện toàn 157 Tổ hòa giải với 1.264 hòa giải viên. Tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho đội ngũ hòa gaiir viên cơ sở các xã, thị trấn địa bàn huyện với 600 lượt người tham dự...

Trong thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức tiếp tục tập trung, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật, luật, nghị quyết mới đã thông qua và có hiệu lực từ năm 2018.

Nguồn :