M
17:22 | 25/06/2018

Huyện Mỹ Đức

Làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Trong thời gian qua, UBND huyện Mỹ Đức đã thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

tin nhap 20180625163630 Hơn 1,5 triệu khách dự lễ hội chùa Hương
tin nhap 20180625163630 Mỹ Đức: Hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Chùa Hương
tin nhap 20180625163630 Đón du khách thứ 1 triệu tham quan Lễ hội Chùa Hương

Về công tác tuyên truyền tổ chức lễ hội, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Đài truyền thanh, các phòng, ban liên quan của huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và du khách về Luật Di sản Văn hóa; Luật Du lịch; Chỉ thị số 06/CT- TTg ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm...

Đối với lễ hội Chùa Hương năm 2017, với chủ đề “Lễ hội kỷ cương – Văn minh du lịch”, UBND huyện đã lắp đặt, nâng cấp hệ thống truyền thanh ở các cổng trạm và trong khu vực lễ hội; lắp đặt 450m2 pano, băng rôn, khẩu hiệu; bảng biển quy định hướng dẫn ở 3 cổng (hội Xá, Đục Khê, Tiên Mai); cờ tổ quốc, cờ hội.

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và trong khu vực lễ hội. Nội dung tuyên truyền giới thiệu giá trị lịch sử văn hóa, danh lam – thắng cảnh khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn, quy định về tổ chức và quản lý lễ hội, Quy chế làm việc của Ban tổ chức lễ hội, về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, Luật giao thông đường thủy nội địa; các quy định về kinh doanh, dịch vụ trong lễ hội...

tin nhap 20180625163630
Lễ hội Chùa Hương thu hút đông đảo du khách thập phương (ảnh: ktd

Về công tác quản lý và tổ chức lễ hội: Trong năm, trên địa bàn huyện có 10 lễ hội truyền thống của các thôn (làng) tổ chức vào từ trung tuần tháng Giêng đến cuối tháng 3 Âm lịch với quy mô nhỏ trong phạm vi làng xã; ngoài các lễ hội trên huyện cò có lễ hội Chùa Hương với quy mô lớn, khai hội từ ngày mùng 6 tháng Giêng, kết thúc vào cuối tháng 3 Âm lịch, đây là lễ hội có thời gian dài, thu hút hơn 1 triệu lượt khách về tham quan trẩy hội.

UBND huyện đã ban hành các văn bản về quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017 đảm bảo đúng quy định, chỉ đạo Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ từng thành viên của Ban tổ chức lễ hội và các tiểu ban của Ban tổ chức. Ban tổ chức thành lập các tổ kiểm tra liên ngành phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong lễ hội theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức buổi tập huấn các văn bản quy định về tham gia phục vụ lễ hội với trên 1.600 lượt người dân xã Hương Sơn tham dự. Tổ chức các buổi tập huấn cho những người trực tiếp chế biến thực phẩm ở các cửa hàng phục vụ ăn uống và khám sức khỏe, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, lập cam kết đối với các chủ hộ kinh doanh và yêu cầu chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của UBND huyện và Ban tổ chức lễ hội. Thông báo công khai giá cả dịch vụ, các biển chỉ dẫn đường bộ, đường thủy, mua phao cứu sinh, sửa chữa phao tín hiệu. Mở hội nghị triển khai đến các nhà chùa và các nơi thờ tự về công tác phục vụ tín ngưỡng trong lễ hội.

Về công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức và quản lý lễ hội, UBND huyện chỉ đạo Ban tổ chức lễ hội, Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn có tổ chức lễ hội kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra các lễ hội truyền thống của các làng được tổ chức đảm bảo đúng theo quy định, an toàn, tiết kiệm, lành mạng, bảo tồn và phát huy được những giá trịn văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nguồn :