M
10:55 | 03/07/2017

Kỳ họp thứ tư, HĐND TP khoá XV

Công tác giám sát của HĐND TP đúng và trúng vấn đề bức xúc của cử tri

"Công tác giám sát được triển khai bài bản, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thực hiện các công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND TP được đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định và càng ngày càng thực chất hơn".

cong tac giam sat cua hdnd tp dung va trung van de buc xuc cua cu tri ​Sẽ xem xét thông qua đề án hạn chế xe máy ở nội đô vào năm 2030
cong tac giam sat cua hdnd tp dung va trung van de buc xuc cua cu tri Chính thức khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TP khoá XV

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà tại báo cáo kết quả hoạt động của HĐND TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP khoá XV.

cong tac giam sat cua hdnd tp dung va trung van de buc xuc cua cu tri
Phó chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo kết quả hoạt động của HĐND TP 6 tháng đầu năm 2017

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà: Trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động trọng tâm của HĐND TP được chỉ đạo, triển khai bám sát theo Kế hoạch số 11, có rà soát, kiểm tra tại các cuộc họp giao ban của Thường trực với lãnh đạo các Ban và Văn phòng HĐND TP.

Qua đó, 88 đầu việc trong kế hoạch đã được triển khai, cơ bản đều theo đúng thời gian, tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng; một số công việc được điều hành linh hoạt để đạt được kết quả cao hơn hoặc được triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp khác để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Việc phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND Thành phố, như nội dung liên quan đến đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước, cơ chế, chính sách theo những quy định mới được triển khai chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Tình hình thực hiện các kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp được Thường trực chú trọng, chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố tổng hợp, theo dõi, giám sát, tái giám sát cụ thể nhằm đảm bảo quá trình thực hiện các “lời hứa”, các câu trả lời của UBND TP và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, người đứng đầu chịu trách nhiệm được triển khai đúng quy định.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cũng cho biết: HĐND TP đã chọn trúng những nội dung cần tập trung giám sát; chỉ đạo chuẩn bị kỹ càng, chu đáo cho các cuộc giám sát trước khi triển khai. Công bố công khai kết quả giám sát lên Trang thông tin điện tử của HĐND TP Hà Nội... Do vậy, các cuộc giám sát của Thường trực, các Ban đều có chiều sâu, trọng tâm, trong điểm và trúng vào những vấn đề bức xúc của thực tiễn, được cử tri quan tâm. Các kết luận giám sát có chất lượng hơn, không những chỉ ra những khó khăn cần tháo gỡ, những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục mà còn đề xuất được giải pháp khắc phục. Tổng kết, chỉ ra những cách làm tốt, phát hiện và phổ biến những kinh nghiệm hay góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, công tác an sinh xã hội...

Kết quả sau giám sát được lãnh đạo TP đánh giá cao; là kênh phản biện, tham mưu cho Thành ủy trong công tác chỉ đạo của TP. UBND TP và các cơ quan có liên quan tiếp thu, triển khai thực hiện đúng quy định, chú trọng báo cáo kết quả giải quyết những khó khăn, vướng mắc; được cử tri và nhân dân theo dõi, đồng tình, ủng hộ.

cong tac giam sat cua hdnd tp dung va trung van de buc xuc cua cu tri
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND TP đã quyết định thành lập đoàn và triển khai 2 đợt giám sát: Giám sát về tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP; Giám sát thực hiện Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND TP về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng với hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát của Ban theo chương trình, kế hoạch như: Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức 8 đợt giám sát, khảo sát, Ban Văn hóa xã hội tổ chức 6 đoàn giám sát, khảo sát, Ban Pháp chế thực hiện 5 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Ban Đô thi tiến hành 4 cuộc giám sát, khảo sát. Đồng thời thực hiện giám sát qua văn bản, khảo sát trực tiếp đối với một số vụ việc thông tin bức xúc được phản ánh qua báo chí theo lĩnh vực phụ trách theo dõi.

“ Với phương thức lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới, triển khai quyết liệt, toàn diện; trong đó việc chỉ đạo, triển khai theo đúng Chương trình công tác năm 2017 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND TP theo danh mục 174 đầu việc trọng tâm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” đã thực sự đạt kết quả tốt. Thường trực HĐND TP đã nâng cao chất lượng, vai trò, vị thế trong chỉ đạo, điều hành công tác chung của TP và đối với hoạt động HĐND các cấp” Phó chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tichj Phùng Thị Hồng Hà, công tác giám sát được triển khai bài bản, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thực hiện các công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND TP được đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định và càng ngày càng thực chất hơn. Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ. HĐND TP đã hoàn thành tốt các công việc 6 tháng đầu năm 2017 theo kế hoạch đề ra, cũng như nhiều công việc chung, đột xuất khác; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Về hoạt động của HĐND TP 6 tháng cuối năm 2017, Phó Chủ tịch HĐND TP cho biết: HĐND TP tiếp tục thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND TP. Chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND Thành phố (dự kiến tháng 9/2017). Tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề năm 2017 của HĐND TP, Thường trực HĐND TP sẽ tổ chức, triển khai giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND TP.

Nguồn :