M
15:07 | 01/02/2018

Công đoàn Viên chức Việt Nam:

Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã cơ bản hoàn chỉnh

Đó là thông tin được Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được tổ chức mới đây.

cong tac chuan bi dai hoi lan thu v nhiem ky 2018 2023 da co ban hoan chinh 68313 Hoàn thành 100% kế hoạch và các nội dung hoạt động
cong tac chuan bi dai hoi lan thu v nhiem ky 2018 2023 da co ban hoan chinh 68313 Hướng dẫn các hội nghị năm 2018
cong tac chuan bi dai hoi lan thu v nhiem ky 2018 2023 da co ban hoan chinh 68313 Hội nghị bất thường Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV

Theo Công đoàn Viên chức Việt Nam, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã sớm xây dựng Kế hoạch đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn viên chức tổ chức đại hội đảm bảo nội dung, hình thức và tiến độ.

Cùng với việc hướng dẫn các đơn vị triển khai chuẩn bị nhân sự, công tác tuyên truyền, phát động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phân công từng đồng chí Uỷ viên ban thường vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị. Tính đến ngày 25/01/2018 có 58/64 công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức đại hội và hội nghị gữa nhiệm kỳ (đạt tỷ lệ 90,6%); các đơn vị còn lại hoàn thành trong tháng 01/2018.

cong tac chuan bi dai hoi lan thu v nhiem ky 2018 2023 da co ban hoan chinh 68313
Hội nghị đại biểu công đoàn Bộ Tài Nguyên và Môi trường giữa nhiệm kỳ 2014-2019. Ảnh: Nguồn website của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Công tác chuẩn bị Đại hội của các đơn vị được Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc phối hợp giữa cấp ủy đơn vị và Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đại hội, Hội nghị của các đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng, đại diện Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị tới dự phát biểu chỉ đạo và động viên phong trào thể hiện sự quan tâm tới tổ chức công đoàn các đơn vị.

Theo đánh giá của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội, hội nghị đại biểu công đoàn viên chức các cấp được tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, hướng dẫn, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, cơ cấu hợp lý. Tại đại hội, hội nghị đại biểu, không khí dân chủ được phát huy, nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn nêu những vấn đề mà dư luận và đoàn viên quan tâm, kiểm điểm nêu bật những thế mạnh, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn của các cơ quan, đơn vị từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất phương pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội công đoàn cấp trên và góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

Cũng theo Công đoàn Viên chức Việt Nam, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được chuẩn bị đảm bảo tiến độ yêu cầu và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, đến nay các công việc đã cơ bản được hoàn chỉnh và báo cáo xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, đăng ký lịch duyệt Kế hoạch Đại hội vào cuối tháng 02/2018; đăng ký lịch tổ chức Đại hội vào đầu tháng 4/2018.

Nguồn :