M
12:01 | 04/07/2019

Có phải đóng BHXH cho Tổng Giám đốc là người nước ngoài?

(LĐTĐ) Bạn đọc có địa chỉ email hien@wetter-indochine.com hỏi: Công ty tôi có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có Tổng Giám đốc là người nước ngoài, hàng tháng có trả lương. Vậy cho tôi hỏi bên tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho đối tượng này không? Và mức đóng là bao nhiêu?

co phai dong bhxh cho tong giam doc la nguoi nuoc ngoai Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đến từng viên chức
co phai dong bhxh cho tong giam doc la nguoi nuoc ngoai Chế độ tuất với người tham gia đóng BHXH?

- Trả lời bạn đọc, BHXH Việt Nam cho biết: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ thì người lao động là công dân nước ngoài có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đối chiếu quy định nêu trên, nếu Tổng Giám đốc Công ty bạn có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên thì thuộc đối tượng tham gia và phải đóng BHXH bắt buộc.

Căn cứ Điều 12, Điều 13 và Điều 17 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/12/2021, người lao động không phải đóng BHXH, người sử dụng lao động hàng tháng phải đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động như sau: 3% vào Quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Từ ngày 1/1/2022, hàng tháng người lao động đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động phải đóng trên Quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động như sau: 3% vào Quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

N.L

Nguồn :