M
08:34 | 03/11/2018

Chương Mỹ: Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 giảm còn 2,51%

(LĐTĐ) Tính đến hết tháng 10/2018, số hộ thoát nghèo tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đạt 1.095 hộ, số hộ phát sinh 234 hộ, số hộ nghèo cuối năm rà soát còn 1.965 hộ, tỷ lệ 2,51%. Số hộ thoát cận nghèo trong năm là 1.043 hộ, số hộ phát sinh 927 hộ, số hộ cận nghèo cuối năm rà soát còn 3.204 hộ, tỷ lệ 4,1%.

chuong my ty le ho ngheo cuoi nam 2018 giam con 251 Xã Hồng Phong (Chương Mỹ): Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,74%.
chuong my ty le ho ngheo cuoi nam 2018 giam con 251 Huyện Chương Mỹ: Tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tới 1.850 người

Trong năm 2018, huyện Chương Mỹ đã tích cực triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015, của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 25/01/2018, của UBND thành phố Hà Nội. Cùng với đó, huyện Chương Mỹ cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

chuong my ty le ho ngheo cuoi nam 2018 giam con 251
Trong quá trình triển khai, huyện Chương Mỹ đã thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Ảnh: Hoài Lưu.

Nhờ vậy, toàn huyện Chương Mỹ đã hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 538 hộ, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Trong đó xây mới 288 nhà, sửa chữa 250 nhà. Số hộ nghèo được vay vốn và hỗ trợ kinh phí xã hội hóa là 332 hộ (xây mới 198 hộ, sửa chữa 134 hộ); số hộ thuộc diện chỉ được vay tiền từ Ngân hàng chính sách xã hội (hộ đã thoát nghèo hoặc đã xây, sửa nhà) là 206 hộ.

Cùng với đó, huyện Chương Mỹ cũng tích cực triển khai thực hiện kế hoạch tập trung người lang thang trên địa bàn huyện; phương án cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân năm 2018; kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và sơ kết phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đến năm 2020..

Nguồn :