M
16:26 | 24/07/2018

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Các cấp Mặt trận đã đổi mới hoạt động theo hướng sát thực, hiệu quả và thực chất. Mặt trận đã chủ động, tích cực nắm bắt đời sống và tâm tư nguyện vọng nhân dân; báo cáo của Mặt trận trước mỗi kỳ họp quốc hội được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

mat tran da chu dong nam bat tam tu nguyen vong cua nhan dan Tạo sự chuyển biến trong cải cách hành chính
mat tran da chu dong nam bat tam tu nguyen vong cua nhan dan Bắc Ninh: Hơn 90% số xã được công nhận nông thôn mới
mat tran da chu dong nam bat tam tu nguyen vong cua nhan dan Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đó là ghi nhận của bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW về kết quả 5 năm Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Vệt Nam thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tổ chức sáng nay (24/7).

mat tran da chu dong nam bat tam tu nguyen vong cua nhan dan
Đảng đoàn MTTQVN tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Bùi Thị Thanh cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trong hệ thống MTTQVN đã góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác dân vận, một lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nước ta, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Nghị quyết 25-NQ/TW được ban hành đã khẳng định thêm điều đó.

mat tran da chu dong nam bat tam tu nguyen vong cua nhan dan
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng đầy đủ, hơn và không né tránh. Từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những bức xúc, những điểm nóng tại địa bàn khu dân cư. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua để thông qua đó, mỗi cán bộ mặt trận các cấp sẽ tìm hiểu tình hình nhân dân sâu sát hơn, hiểu dân và lắng nghe ý kiến nhân dân nhiều hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, sau 5 năm việc triển khai Nghị quyết 25-NQ/TW, hoạt động của MTTQVN đã có nhiều đổi mới theo hướng, sát thực, hiệu quả, thực chất. Mặt trận đã chủ động, tích cực nắm bắt đời sống và tâm tư nguyện vọng nhân dân, báo cáo của Mặt trận trước mỗi kỳ họp quốc hội được cử tri và nhân dân đánh giá cao; tham gia xử lý những vấn đề phức tạp, bức xúc của nhân dân, việc tiếp dân, đối thoại, giám sát phản biện xã hội được quan tâm nhiều hơn, đa dạng các mô hình, cách làm hiệu quả để công tác vận động đến với người dân qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong xu hướng năng động và phát triển với nhiều cơ hội, thách thức đang mở ra, bà Trương Thị Mai đề nghị MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cần đổi mới phương thức hoạt động để có thể theo kịp tình hình với những vấn đề của người dân và yêu cầu của Đảng. "Mặt trận phải là cầu nối giữa Đảng, chính quyền để lắng nghe gặp gỡ giải quyết những vấn đề của nhân dân tốt hơn, đưa ra những kiến nghị, đề xuất liên quan đến chính sách để giảm thiểu những rủi ro cho người dân trong quá trình phát triển đất nước từ đó củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng", Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị.

B.D

Nguồn :