M
20:59 | 11/07/2018

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 11/7, Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) về triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về “Lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX”.

ban to chuc trung uong lam viec voi dang doan mat tran to quoc viet nam Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
ban to chuc trung uong lam viec voi dang doan mat tran to quoc viet nam Chủ động đối thoại, kịp thời nắm bắt nguyện vọng của nhân dân
ban to chuc trung uong lam viec voi dang doan mat tran to quoc viet nam Báo chí đồng hành với Mặt trận củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN chủ trì cuộc họp.

ban to chuc trung uong lam viec voi dang doan mat tran to quoc viet nam
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kỳ Anh

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn khẳng định, Ủy ban Trung ương MTTQVN quyết tâm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW theo hướng đáp ứng đúng yêu cầu Nghị quyết đã đề ra đối với cả nước nói chung và hệ thống MTTQ nói riêng. Đồng thời đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hướng dẫn cụ thể để cấp ủy các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQVN cùng cấp chuẩn bị tốt công tác nhân sự trước khi tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng tinh thần của Chỉ thị 17 của Ban Bí thư ngày 4/1/2018.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Ban Tổ chức Trung ương sớm tham mưu Ban Bí thư sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW ngày 1/4/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đặt ra với MTTQVN trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN trong thời gian qua và nhấn mạnh, hai bên cần quyết liệt, hiệu quả và chặt chẽ hơn trong quá trình phối hợp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về công tác cán bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Phạm Minh Chính ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, đặc biệt là trong công tác tinh giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy thông qua việc cơ cấu lại tổ chức cán bộ theo hướng hợp lý hơn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là trong điều kiện công tác Mặt trận ngày càng nhiều, càng đòi hỏi những việc khó, nhất là trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Ông Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các Vụ chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương bám sát thực tiễn, thống nhất với các Ban, đơn vị tham mưu của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc dự thảo các văn bản hướng dẫn về việc xác định rõ vị trí việc làm, đáp ứng kịp thời theo hướng năng động, hiệu quả và phân cấp trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng.

Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương sớm tham mưu với Ban Bí thư sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW theo hướng bổ sung nhiệm vụ, làm rõ cơ cấu bộ máy tổ chức của Ủy ban MTTQVN các cấp, để công tác Mặt trận được tăng cường hơn và đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước.

Nguồn :