M
10:55 | 17/08/2018

Chống tham nhũng đã tạo niềm tin trong nhân dân

Theo TTXVN, sáng 16/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng để kiểm điểm, đánh giá kết quả sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới; đánh giá kết quả công tác 7 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. 

chong tham nhung da tao niem tin trong nhan dan Phải tạo được sức mạnh thực sự từ dân
chong tham nhung da tao niem tin trong nhan dan Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng
chong tham nhung da tao niem tin trong nhan dan Một số điểm chưa nhận được sự đồng thuận

Phát biểu kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Sau 5 năm thành lập Ban Chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực cố gắng, nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, làm việc trách nhiệm, nghiêm túc và thu được nhiều kết quả cụ thể. Nhờ đó công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, nhất là hơn 2 năm gần đây.

chong tham nhung da tao niem tin trong nhan dan
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp

Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong xã hội. Nhất trí với đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để đạt được kết quả đó.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư nêu rõ: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là cơ quan trực thuộc Bộ Chính trị, chủ yếu là tổ chức triển khai thực hiện. Với quyết tâm cao, đồng thuận lớn, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, bài bản, nền nếp, có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, theo nguyên tắc làm bước nào chắc bước đó, dễ trước, khó sau, rõ đến đâu xử lý đến đó, kỷ luật Đảng trước, kỷ luật hành chính, hình sự sau.

Các bước, các khâu làm chặt chẽ, các cơ quan chức năng phối hợp nhịp nhàng, theo đúng chức năng nhiệm vụ, đúng vai, thuộc bài.Việc xử lý vừa qua rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, có lý có tình không đao to búa lớn, nhưng tâm phục khẩu phục, làm quyết liệt nhưng giữ được ổn định, kết hợp xây và chống, chống và xây, ngăn chặn phòng ngừa, mở đường cho đối tượng sửa chữa, tiến bộ, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị -kinh tế - xã hội, được dư luận đồng tình ủng hộ cao.

Kinh tế- xã hội tốt lên, xã hội ổn định hơn, hoạt động của các cơ quan giờ tốt lên, rất đều trong hệ thống chính trị, từ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, các đoàn thể cùng vào cuộc, thành phong trào, thành xu thế.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo đã xây dựng và thực hiện cách thức lề lối làm việc khoa học, chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, đi liền với kiểm tra, đôn đốc; đến nay đã tổ chức 14 phiên họp của Ban Chỉ đạo, 6 phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, sau mỗi cuộc họp, công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mới, giải quyết công việc nhanh hơn, trôi chảy hơn.

Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, địa phương; tập trung phát hiện, xử lý dứt điểm những khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng để chỉ đạo tháo gỡ, lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm để kiểm tra, giám sát, đôn đốc.

Cụ thể là chỉ đạo khắc phục cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật đối với các bị cáo phạm tội tham nhũng, đến nay số án treo đa giảm đi rất nhiều (2013: 31,2%; 2014:21,3%; 2015:18,5%; 2016:12%; 2017:15,7%); chỉ đạo khắc phục những vướng mắc trong công tác giám định tư pháp; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng (năm 2013 tỷ lệ thu hồi tài sản chỉ đạt 10%, nay bình quân khoảng 30%; có vụ án thu hồi 60,70% hoặc 100% (AVG)…

Công tác thông tin ngày càng công khai minh bạch, kịp thời, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, tạo thành phong trào, xu thế trong xã hội.

Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc trách nhiệm, nền nếp, đúng vai thuộc bài, không can thiệp vào công việc của các cơ quan chức năng. Ban Nội chính ngày càng làm tốt hơn vai trò của Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong phòng, chống tham nhũng. Đó là sự phối hợp kịp thời, đồng bộ, nhịp nhàng trong các khâu điều tra, xét xử, xem xét kỷ luật, bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không loại trừ ai, cả cán bộ đương chức cũng như đã về hưu.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đã phân tích những khâu khó, điểm yếu hiện nay, đó là việc xây dựng cơ chế, chính sách, luật pháp, quy định, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng có những khâu, những việc còn chậm. Tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" có chuyển biến nhưng chưa đạt như mong muốn, cần có giải pháp tích cực, chuyển biến mạnh hơn nữa.

Một số trường hợp, một số khâu, công tác phối hợp chưa thật nhuần nhuyễn. Đây là vấn đề khó, cần có cách nhìn biện chứng, hai mặt của vấn đề, phải căn cứ vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tính chính trị, ý nghĩa xã hội của vấn đề.

Theo Tổng Bí thư, hiện tâm trạng xã hội đang lo lắng, mong muốn làm sao phải duy trì và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, đây là cuộc chiến đấu gian khổ lâu dài, đòi hỏi phải làm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng “vặt” còn nhiều, trước mắt cần thực hiện tốt chương trình công tác 2018, chuẩn bị chương trình 2019, với tinh thần làm liên tục, lâu dài, nhưng phải biết mình đang làm gì, cái gì làm trước, các gì làm sau, bài bản, nghiêm túc.

H.Phạm

Nguồn :