M
13:10 | 10/04/2018

Chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

Hỏi: Xin luật sư cho biết, chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định như thế nào trong Luật An toàn, vệ sinh lao đ ộng? (Vũ Thị Thùy Trang - Hà Đông, Hà Nội)

chinh sach cua nha nuoc ve an toan ve sinh lao dong Chở người thân đi mua ma túy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
chinh sach cua nha nuoc ve an toan ve sinh lao dong Cán bộ văn thư có được hưởng chế độ phụ cấp độc hại?
chinh sach cua nha nuoc ve an toan ve sinh lao dong Không chốt sổ BHXH cho NLĐ có vi phạm?

Trả lời: Điều 4 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định, chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

1.Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, người lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường trong quá trình lao động.

2. Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ xây dựng phòng thí nghiệm, thử nghiệm đạt chuẩn quốc gia phục vụ an toàn, vệ sinh lao động.

3. Hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khuyến khích các tổ chức xây dựng, công bố hoặc sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, hiện đại về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động.

4. Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

5. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; xây dựng cơ chế đóng, hưởng linh hoạt nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro cho người lao động.

Luật sư Trịnh Khánh Toàn (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :