M
09:23 | 28/07/2018

Chấm dứt lợi dụng danh nghĩa để thu các khoản ngoài quy định

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm soát việc thu chi trong năm học mới, chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

cham dut loi dung danh nghia de thu cac khoan ngoai quy dinh Thanh Hóa: Cấm nhiều khoản thu trong năm học mới 2018 – 2019
cham dut loi dung danh nghia de thu cac khoan ngoai quy dinh Huyện Chương Mỹ: Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục
cham dut loi dung danh nghia de thu cac khoan ngoai quy dinh Sẽ tuyên dương 63 thầy, cô giáo tại cơ sở dạy trẻ khuyết tật

Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Đồng thời không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện hoặc không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

cham dut loi dung danh nghia de thu cac khoan ngoai quy dinh
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ được thu các khoản thu theo quy định. Ảnh minh họa: L.N

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau chi tiêu, Ban đại diện cha mẹ học sinh phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ được thu các khoản thu theo quy định, không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học và thực hiện đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Ngoài các khoản thu theo quy định, các cơ sở giáo dục không được thực hiện hoặc đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện các khoản thu khác từ người học, cha mẹ người học dưới bất kỳ hình thức nào; không tùy tiện lập các quỹ hoặc để Ban đại diện cha mẹ học sinh lập quỹ ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT và phổ biến điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh tới các phụ huynh học sinh.

PV

Nguồn :