M
14:01 | 26/07/2018

Huyện Chương Mỹ: Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội, ngành giáo dục đào tạo ở huyện Chương Mỹ luôn được chú trọng đầu tư cơ sở vật chất ở tất cả các cấp học.

huyen chuong my chat luong giao duc toan dien ngay cang duoc nang cao Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non vùng khó khăn
huyen chuong my chat luong giao duc toan dien ngay cang duoc nang cao Nhân rộng các mô hình đào tạo nghề cho nông thôn
huyen chuong my chat luong giao duc toan dien ngay cang duoc nang cao Bước đột phá về giáo dục, đào tạo

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục, sau hợp nhất, thành phố Hà Nội đã chủ động bố trí nguồn vốn đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục cho huyện Chương Mỹ. Do được chú trọng đầu tư, cơ sở vật chất trường, lớp ngày càng khang trang, hiện đại.

huyen chuong my chat luong giao duc toan dien ngay cang duoc nang cao
Trong giai đoạn 2008 – 2018, ngành giáo dục và đào tạo huyện Chương Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực (Ảnh minh họa)

Quy mô trường lớp ngày càng được mở rộng. Nếu như năm 2008, toàn huyện có 77 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập và 6 trường THPT (trong đó có 4 trường công lập) thì đến năm nay đã có 114 trường mầm non, tiểu học, THCS (trong đó có 110 trường công lập) và 8 trường THPT (trong đó có 5 trường công lập).

Các phòng học, lớp học cơ bản đã được kiên cố hóa, có các công trình phụ trợ kèm theo, không còn phòng học mượn, tạm. Đến năm 2018, huyện Chương Mỹ có 73 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia (tăng 40 trường so với năm 2008).

Hiện nay, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao. Huyện đã đảm bảo tiếp nhận 100% các cháu ở độ tuổi mầm non đến lớp và học hết tiểu học; 99,92 % học sinh tốt nghiệp THCS với tỷ lệ học sinh giỏi đạt gần 40%, khá đạt gần 41%; 91% số học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học cấp THPT, trong đó tốt nghiệp THPT đạt 96%.

Nguồn :